Svensk Poesi

Svensk poesi

Det finns en lång historia bakom svensk poesi. Redan på medeltiden skrevs det dikter i Sverige, även om de till en början skrevs på latin. Det är dock inte förrän på 1700-talet som den svenska poesin verkligen blomstrade ut med hjälp av kända poeter som bland annat Carl Michael Bellman.

Vad kännetecknar svensk poesi?

Ett av de viktigaste kännetecknen för svensk poesi är den starka anknytningen till naturen. Inom den svenska poesin hittar du därför ofta utförliga och livliga beskrivningar av våra svenska landskap.

Svensk poesi handlar ofta om människors inbördes känslor och kamper. Många svenska poeter skriver till exempel djupgående om den sorg, längtan och ångest vi människor genomgår.

Kännetecken för den svenska poesin är med andra ord djupa beskrivningar av natur och landskap och ett stort introspektivt fokus på människan. Även om poesin genom åren har ändrats mycket, har det här präglat och fortsätter prägla den svenska poesin. Naturen är en stor och viktig del i Sverige.

Exempel på svensk poesi

De kanske mest kända exemplen på svensk poesi kan du hitta i Carl Michael Bellmans diktsamling. Där hittar du kända visor som ”Fjäril vingad syns på Haga”, ”Joakim uti Babylon” och ”Gubben Noak”. Han har även skrivit en stor mängd dikter, ofta satiriska skildringar av samhället han levde i.

Visan Gubben Noak är en klassisk folkvisa de allra flesta känner till. “Gubben Noak, gubben Noak, var en heders man” är någonting nästan alla svenska barn har sjungit och nynnat på i sin uppväxt.

Kända svenska poeter

Det finns en rad kända svenska poeter som har gjort olika stort intryck i poesin genom tiderna. Carl Michael Bellman är den i Sverige mest självklara och det idag kändaste namnet.

Utöver Bellman har vi haft andra kända poeter som Tomas Tranströmer, Karin Boye och Nils Ferlin. Tranströmer är idag en av de internationellt mest kända svenska poeterna. 2011 tilldelades han Nobelpriset i litteratur för sina vackra dikter.

Karin Boye är också en populär och uppskattad poet. Med hennes klassiska dikter som ”Ja visst gör det ont när knoppar brister” och ”I rörelse” har hon blivit ett populärt namn inom svensk poesi.

Nils Ferlin skrev många dikter som var fokuserade på arbetarklassens liv. Han skrev sina dikter under 1900-talet men hans verk fortsätter att beröra och inspirera än idag.

Hur mår svensk poesi idag?

Även om poesi inte längre är något som gemene man bryr sig om så mår den svenska poesin relativt bra. Några av dagens mest framstående poeter innefattar bland annat Kristian Lundberg, Kristina Lugn, Olivia Bergendahl, Jenny Wrangborg och Bob Hansson. Det kommer även fler och fler nya unga poeter som vill dela med sig av sin syn på världen genom poesi.

Svenska poeter har idag en stark närvaro inom poesivärlden, där många tar upp och kommenterar aktuella ämnen som politik, klimat och sociala orättvisor i sina verk.

Den svenska traditionen att skriva om naturen och den emotionella mänskliga tillvaron lyser fortfarande igenom i dagens dikter. Det faktum att Sverige har en rik och kulturell poetisk historia kombinerat med dagens duktiga poeter gör att den svenska poesin fortsatt mår bra.

Framtiden för svensk poesi

Svensk poesi i framtiden ser också ljus ut, även om intresset för poesi på senare år har svalnat. Det finns gott om nya poeter som träder fram och utforskar nya sätt att skriva och uttrycka sig på.

För dig som tycker om poesi finns det många anledningar att hålla koll på framtidens svenska poeter. Vi har idag många framstående poeter, samtidigt som många ungdomar vänder sig till poesi. Framtiden för svensk poesi är därmed otroligt spännande med många möjligheterbåde från redan etablerade och nya kommande poeter.