Litteratur och poesi

Välkommen till vår blogg om böcker och litteratur. Här skriver vi om allt som handlar om böcker och litteratur med fokus på vår svenska kultur. Vi kommer att gå igenom författare, böcker, poesi och annan litteratur från idag såväl som äldre verk.

Den här bloggen är tillägnad dig med ett stort intresse för svensk litteratur och poesi. Sverige har en lång historia av framgångsrika författare och intressanta litterära verk som vi går igenom här.

Sveriges författartradition och dess verk utforskas i denna diskussion.
Sveriges författartradition och dess verk utforskas i denna diskussion.

Vad är svensk litteratur?

Sverige har en rik samling av både klassiska och moderna litterära verk som bidragit till både den svenska och utländska kulturen. Med allt ifrån antika sagor till moderna romaner och poesi har svenska författare genom tiderna skrivit verk som inspirerat, utmanat och underhållit flera generationer av läsare.

Från Carl Jonas Love Almqvist på 1800-talet, 1900-talets August Strindberg, Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren till dagens Stieg Larsson och Camilla Läckberg. Trots att Sverige är ett litet land har vi producerat några av de största författarna genom tiderna och därmed satt svensk litteratur på världskartan.

Vad kännetecknar svensk litteratur?

Liksom alla sorters litteratur är det flera specifika drag och teman som kännetecknar svenska litterära verk. Svensk litteratur har till exempel ett stort fokus på naturen, vilket du ofta märker tydligt i svenska texter, böcker och skrifter.

Många svenska författare skildrar det svenska landskapet, årstiderna och djurlivet detaljerat och ingående i sina verk. Oavsett om det är en gammal barnbok, en poetisk dikt eller en modern deckare är det vanligt med detaljrika beskrivningar av den svenska naturen.

Det är inte heller ovanligt att den svenska litteraturen tar sig ann samhällsfrågor. Selma Lagerlöf skrev till exempel i Herr Arnes Penningar om det ekonomiska klassamhället, något som även Vilhelm Moberg skrev om i Utvandrarna.

Hur står sig svensk litteratur i världen?

Trots att Sverige är ett relativt litet land har svensk litteratur alltid lyckats sprida sig ut i världen. Camilla Läckberg och den avlidne Stieg Larsson är två exempel på stora svenska författare som även slagit igenom internationellt.

Stieg Larsson är författaren bakom Millennium-trilogin. Den första boken gavs ut året efter hans död och blev snabbt en stor succé. Boken översattes sedan till flera olika språk och spreds världen över. Den första boken Män som hatar kvinnor filmatiserades och släpptes 2009. Den enorma succén gör att Hollywood bestämmer sig för att köpa rättigheterna. Något som leder till att vi 2011 kunde se den engelsktalande filmen The Girl With The Dragon Tattoo på biografer runt om i världen.

Även äldre verk som Astrid Lindgrens barnböcker och Vilhelm Mobergs Utvandrarna har spridit sig och nått stor succé internationellt.

Viktigt sätt att behålla ett språk

I en alltmer digitaliserad och global värld är svensk litteratur ett viktigt sätt att behålla vår kultur och vårt språk. Kultur och underhållning på engelska blir allt vanligare. På grund av det lär sig barn och ungdomar idag engelska nästan lika snabbt som svenska.

Hade det inte varit för vår framstående svenska litteratur hade det svenska språket riskerat att dö ut. Det är tack vare vår rika kultur och litteratur som vi fortsatt håller liv i det svenska språket.

Poesi i Sverige

Svensk poesi är också något som hjälpt till att forma vår kultur. En av de tidigaste kända svenska poeterna är Brigitta Birgersdotter, vars dikter och skrifter från 1300-talet haft en stor inverkan.

Under 1800-talet kom romantiken till Sverige och en ny generation av poeter som Esaias Tegnér, Erik Johan Stagnelius och Per Daniel Amadeus Atterbom börjar skriva om kärlek, natur och mystik.

Vi kan kalla 1900-talet för den svenska poesins golden age, då poeter som Gunnar Ekelöf, Edith Södergran och Karin Boye träder fram. De bryter mot de traditionella normerna och skapar en modernistisk stil, kännetecknad av frihet och experimentella former.

Även i modern tid är svensk poesi i framkant. Tomas Tranströmer, som tyvärr gick bort 2015 är en av vår tids kändaste poeter. Fyra år innan hans död vann Tomas Nobelpriset i litteratur för sina vackra dikter.