Tagore

”Fågeln skulle vilja vara ett moln.

Molnet skulle vilja vara en fågel”

…………………………….

” Jag tackar för att ha sluppit vara ett av maktens hjul och

snarare varit ett med de levande varelser som krossats av det.

 

” Bladen är tystnaden

runt blommorna, som är deras ord.”

 

” Medan Gud väntar på att få sitt tempel byggt av kärlek

  kommer människorna springande med stenblock. ”

 

Den Eviga Dansaren dansar

  i vårblomman

i höstskörden

i dina rörelser, mitt barn

i dina tankar och drömmar.

Rabindrath Tagore

 

kultur

Cyklandes

natur

Rabindrath Tagore

Här kommer mina dikter

hopträngda i en skrivbok,

som en bur full av fåglar.

Oändligheten runt konstellationerna, den blå rymd

som fått mina verser att flockas,

lämnas därhän.

De stjärnor som slitits ut ur nattens hjärta

och noggrant slutits i en kedja

kan inbringa stora summor

hos en juvelerare i paradisets förorter

men för gudarna skulle smycket sakna

den gudomliga obestämbarhetens andliga värde.

Tänk dig att en sång plötsligt dyker upp

som en flygfisk ur tidernas mörka avgrund!

Skulle du vilja fånga den i ditt nät

och betrakta den

bland ett stim av fångar i akvariet?

 

Under rikemansnöjens utvidgade epok

läste poeten varje dag dikter

för sin frikostiga regent

eftersom tryckpressens själ inte stod till buds

att med stumhetens svärta smeta ut

de genljudande förlustelsernas kulisser,

myllrande av oväsentligheternas naturliga bihang,

eftersom strofernas bokstäver inte radats upp som otadliga knippen

att sväljas stumma.

Ack, de dikter som varit ämnade för ett lyssnande öra

är nuförtiden fastbundna som slavar på led

framför den kritiska blickens förmyndare

och har förvisats till boksidornas ljudlösa grådask,

och de som blivit kyssta av evigheten

har hamnat på förlagsvärldens villovägar.

 

För det är brådskans och påskyndandets drastiska era

och lyrikens sångmö måste

ta buss och spårvagn

till sin tillflyktsort för kärlek.

Jag suckar och önskar att jag levde under Kalidasas gyllene dagar,

att du gjorde det – men vad tjänar en vild och gagnlös önskan till?

Ohjälpligt föddes jag i den flitiga tryckpressens tidevarv – en

senkommen, Kalidasa,

och du, min älskade, är fullständigt modern.

 

Du vänder oengagerat blad mellan mina dikter

tillbakalutad i en fåtölj

och du får aldrig möjlighet att med halvslutna ögon

höra rytmen sorla

och efteråt kröna din poet med en rosenkrans.

Den enda ersättning du ger

är de få slantar du betalt

till innehavaren av

Universitetstorgets bokstånd.

 

Ur ”Mitt hjärta dansar” av Rabindrath Tagore – den första författaren från den asiatiska kontinenten som 1913 tilldelades Nobelpriset i litteratur

kultur

Mamma

 

”jag återvänder

till min mammas grav

lyfter henne ur jorden

som en dimfigur

och ser in i hennes ögon

en lång stund

står vi tysta och ser

in i varandra ”

Bruno K. Öijer

livet ,

har du bara…

kultur, natur

Resliga stolta norrbottniska träd

livet, natur, Norrbotten ,

Lutande träd i Malmö

natur ,

Helga Lekamens gränd

kultur, Stockholm ,

Isbanan i Luleå

Isbanan det absolut bästa med Luleå. (Förutom bostadsområdet Malmudden och vackra Kulturens Hus förstås)

 

 

 

natur, Norrbotten ,

Ett barns ryggsäck. För ett helt liv.

politik , , , ,