Samarbete=framgång

Turistföretag i avlägsna och krävande områden måste samarbeta.
Det är förutsättningen för framgång.

Ossi Pesämaa som undersökt turistnäringen i norra Minnesota anser att Norrbotten har mycket att lära.

-Det lilla samhället Ely med 3 500 invånare är ungefär lika stort som Överkalix. Sommartid växer det till 35 000 invånare. Det är människor som arbetar med turism eller har sitt sommarboende där. Dessutom kommer 700 000 turister dit för att paddla kanot.

Ossi Pesämaa är knuten till Forskarstation Östra Norrbotten – FÖN – som samarbetar med Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå för att utveckla östra Norrbotten.

Han började undersöka samarbetet mellan turistföretag i östra Norrbotten men beslöt att gå längre bort för att hämta kunskap från framgångsrika turistsatsningar i avlägsna och krävande regioner.

Han valde att göra sin undersökning i norra Minnesota - via enkäter, observationer och intervjuer.

Ossi Pesämaas fokus har varit att skaffa mer kunskap om krävande regioner.

-Det är regioner där framgången inte är självklar. Det kan vara regioner med negativa attityder till företagande.

-Där kan finnas en mentalitet som andas hopplöshet på ett sätt som vi känner igen i Norrbottens inland. Där kan saknas rätt institutionellt klimat.

-Lagar och regler kan vara föråldrade och hindra verksamheten. Naturliga förutsättningar kan också vara dåliga. Vägarna kan vara undermåliga eller området kan bestå av öken.

Ossi Pesämaa nämner Las Vegas som ett exempel.

-I slutet av 1800-talet andades det hopplöshet. Det låg mitt i mormonbältet och där fanns bara sand. De hade det institutionella klimatet emot sig eftersom spel var förbjudet. Det fanns ingen järnväg. Las Vegas ligger verkligen i en krävande omgivning. Idag är det USAs snabbast växande stad.

De områden Ossi Pesämaa undersökt i norra Minnesota är bland annat Ely och Lutsen-Tofte.

Ely lockar med kanotturism och vildmarksturism. Turister kan få professionell guidning för jakt och fiske.
Här finns kanoter, skoterturism och otillgänglig vildmark.

Lutsen-Tofte har satsat på att locka rika besökare som erbjuds spa, utförsåkning, kanotpaddling, björnjakt eller laxfiske.

-Norra Minnesota har en vildmark som är helt unik. Där finns 2 500 vargar,8 000 björnar och 10 000 sjöar med massor av fisk. Det är med dem vi konkurrerar. Men det känns som att de leder matchen. De är enormt fokuserade och satsar främst att få turister från närregionen. Det är satsningen på närregionen som gjort att de blivit starka, säger Ossi Pesämaa.

Både i Lutsen-Tofte – 60 företag – och i Ely – 200 företag – betalar varje företag in tre procent av sin omsättning till det gemensamma nätverket.

De pengarna används till gemensamma satsningar på marknadsföring, logotyp, hemsida.

Ely hade en gång en gruvindustri som lämnat orten. Den blomstrar igen för att turismen blivit en alternativ näring.

-Turismen i Ely var underutvecklad på 60-talet. Den byggdes upp på kort tid. Till att börja med drevs den av starka krafter i samhället. Först på 90-talet började de arbeta formellt med nätverket. Idag är de världsledande inom kanotturism.

Ossi Pesämaa fann att företagen i nätverken i norra Minnesota var starkt prestationsinriktade.
Ekonomin var drivkraften för att gå med i nätverken.

-De hade hårda motiv. Prestationer var viktiga. Det avspeglades i hur de valde samarbetspartners.
De föredrog kontrakt framför förtroende. När de väl bundit sig i kontrakt kunde förtroendet komma.
Ossi Pesämaa anser att norra Minnesota kan ge många lärdomar till en perifer och krävande region som Norrbotten.

-Framgångsrika nätverk förutsätter bra samverkan. Då krävs en bra organisation. För att få bra organisation behövs någonting att samarbeta kring. De hade pengarna.

Ossi Pesämaa anser att framgång förutsätter ett samarbete som inkluderar pengar. Han tror också att många kommuner i Norrbotten har förutsättningar för framgång.

-Men det är nödvändigt att vara fokuserad eftersom konkurrensen är hård. Konkurrensen måste lyftas upp på en högre nivå. Det ska vara en konkurrens mellan nätverk inte mellan företag. Bra sammanhållning och enkla mål som att hitta kunder i närområdet är viktigt.

© Helena Viita
Publicerad
11-05-2005
NSD