Värsta coola språket

Mina skor äger.

Den värsta coola bilen.

Grymt dyrt.

Så kan det låta när unga människor uttrycker sig.

Det är ett språk som många vuxna inte förstår.

-Ungdomar är fantasifulla och hittar på nya uttryck. Vi vuxna är mer hämmade och regelstyrda, säger Sofia Kero.

PETER DAWIDSON och Sofia Kero gjorde en studie av ungdomars språkbruk när de utbildade sig till lärare vid Luleå tekniska universitet.

Eftersom de utbildat sig till lärare i bland annat svenska och ska arbeta med barn och ungdomar vill de förstå de ungas språk.

De pekar på att vuxna i alla tider förfasat sig över unga människors sätt att klä sig, välja musik eller uttrycka sig.

De citerar antikens Sokrates som skrev:

”Våra dagars ungdom uppträder ohövligt, föraktar auktoriteter, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta…”

En rektor uttryckte på 30-talet i Dagens Nyheter sin oro över ungdomars sätt att använda språket:

”…bruket av slang trasar sönder distinktioner och suddar ut nyanser. Ungdomar kan inte uttrycka sig rätt och inte heller tala så att det hörs.”

Peter Dawidson och Sofia Kero anser att det unga språket varken är bra eller dåligt.

-Den äldre generationen måste kanske inse att det sker en utveckling av både teknik och språk.

I sin undervisning vill de ändå få ungdomar att förstå att det inte är självklart att alla förstår deras språk.

Peter Dawidson nämner ordet eller.

-Många unga skriver inte eller. De förkortar till l r. Det har jag sett i uppsatser, säger han.

-Det handlar inte om att förbjuda utan att tala om att de inte kan skriva l r om de söker ett sommarjobb. De riskerar att deras ansökan inte tas på allvar, säger Sofia Kero.

Peter Dawidson och Sofia Kero har undersökt hur ungdomar i mellanstadium, högstadium och gymnasium använder orden värsta, grymt och äger.

De formulerade meningar där orden användes med olika betydelser.

Sedan delade de ut en enkät till 55 elever på mellanstadiet, 72 elever på högstadiet, 74 elever på gymnasiet och 16 elever på universitetet.

De ville ta rätt på om olika åldrar använder orden på olika sätt men också om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor.

UNGA MÄNNISKOR använder inte orden värsta, äger och grymt enbart i deras traditionella betydelse.

Värsta.

Det var den värsta coola bilen.

Han är värsta stor.

Undersökningen visade att ordet värsta i sin nya betydelse användes flitigast av elever på högstadiet – men även av gymnasieelever.

Grym/grymt.

Killen där borta är grymt bra på fotboll.

Det var grymt dyrt.

Grym (använd som positivt omdöme – häftig/snygg om en kompis nya mobil).

Enkäten visade att ordet grymt används främst av gymnasieelever i sin nya betydelse – men även av vuxna.

Äger.

Jag äger den där cykeln.

Plannja äger.

Mina nya skor äger.

Du är ägd.

Ordet äger används i sin nya betydelse av elever på alla stadier, men mest av elever på högstadiet.

-VI HAR SETT tendenser till att användningen av de tre orden minskar på gymnasiet. Det kan bero på att ungdomarna vill närma sig ett vuxenspråk.

-Det finns både föräldrar och lärare som aldrig har hört orden användas i den betydelse som unga ger dem, säger Peter Dawidson.

-Ofta använder unga ett språk när de talar med jämnåriga och anpassar sig till ett annat språk när de talar med föräldrar och lärare, säger Sofia Kero.

Peter Dawidson och Sofia Kero fann också att pojkar och flickor använder orden värsta, grymt och äger på olika sätt.

Betydligt fler flickor än pojkar använder ordet värsta.

Pojkarna använder ordet äger betydligt mer än flickorna.

Ordet grymt används i stort sett lika mycket av pojkar som av flickor.

DEN NYA användningen av ordet äger hörde Sofia Kero för första gången när hon gjorde sin lärarpraktik.

-Det var en pojke på mellanstadiet som hade ritat ett vikingaskepp och som sa till sina bänkkompisar: Mitt fartyg äger.

Den nya betydelsen av ordet äger tros komma från dataspelet Quake.

-När någon besegras i ett krig eller skjuts ner så används uttrycket: I own you. Det har blivit till own och owned som gått över till svenskan och blivit: Jag äger dej eller du är ägd.

Uttryck som ”Plannja äger” betyder ungefär: Plannja är det bästa laget.

Formuleringen ”Mina skor äger” betyder ungefär: Jag har de snyggaste skorna.

Den som inte lyckas hävda sina åsikter i en diskussion kan få omdömet: Du är ägd.

Peter Dawidson och Sofia Kero har lagt märke till att användningen av orden grym/grymt i dess nya betydelse spridit sig också till vuxenvärlden.

I en annons för ett nytt livsmedel såg de rubriken: Ännu en helt grym smak.

En annons för en trallskruv löd: En helt ny skruv. Lika grymt bra som sitt namn.

Om den nya användningen av orden äger, grym och värsta kommer att leda till bestående språkliga förändringar är Peter Dawidson och Sofia Kero osäkra på.

-Vi tror att det kan bli språkliga förändringar för värsta och grymt men att äger stannar kvar i ungdomskulturen.

-Men språkliga förändringar sker ju under lång tid, säger Peter Dawidson.

SOM LÄRARE i svenska får Peter Dawidson och Sofia Kero ett stort ansvar för att göra unga människor språk-och läsglada.

-Aidan Chambers har sagt att barn bör få rätt böcker. Det har jag tagit till mej. Rätt bok är en bok som barnet klarar av.

-Det tror jag är grunden för att det ska bli roligt att läsa. Forskning har visat att den som läser mycket är bättre på att stava, skriva och även skriver längre.

-Den som läser och skriver mycket blir bättre på att kommunicera. Det är så roligt när jag ser att eleverna inser det, säger Peter Dawidson.

© Helena Viita

Publicerad

16 oktober 2004

NSD