”Vänner pratar”

Vad gör människor tillsammans med sina vänner?

Vilka egenskaper har vänner?

Ulf Magnusson, professor i engelska vid Luleå tekniska universitet, sökte svar på de frågorna genom att gå igenom en textdatabas med elva miljoner ord.

-Jag trodde att jag skulle komma på något riktigt avslöjande. men det jag fann är att vänner pratar.

-När jag tänker efter så är det ju faktiskt så.

-Vi säger; Jag pratade med en vän i går. En vän ringde till mig.

ULF MAGNUSSON är inte bara professor i engelska vid Luleå tekniska universitet – han är också en person som håller vänskapen högt.

Vänskap blir också titeln på en bok som Ulf Magnusson och några andra forskare från olika discipliner vid Luleå tekniska universitet ska ge ut.

Språkforskare, litteraturvetare, marknadsförare och ekonomer skriver om vänskap ur olika infallsvinklar.

ULF MAGNUSSON själv har sökt i textdatabasen The British National Corpus som omfattar 100 miljoner ord på engelska efter textsammanhang där ordet vän och vänskap förekommer.

Genom att se i vilka sammanhang vän förekommer har han kunnat få beskrivningar av vad vänner gör, vad människor gör tillsammans med sina vänner och vilka egenskaper vänner har.

-Eftersom jag vet att vän är ett rätt vanligt ord sökte jag bara igenom elva miljoner ord, cirka elva procent, i databasen.

I dessa elva miljoner ord fann Ulf Magnusson 4 295 substantiv för ordet vän.

464 ord beskrev vänskap – en relation mellan människor.

38 ord beskrev vänskaplighet och två ord beskrev ovänskaplighet.

-När någonting berör oss hittar vi i regel på ord för det.

-Det finns fler ord för vän än för fiende. Vi brukar säga att vän och fiende är motsatser till varandra.

-Men om jag säger; han är inte min vän går det inte att dra slutsatsen att han är min fiende.

-Det kan bara vara någon som jag inte har någon relation till.

Ulf Magnusson fann att den vanligaste aktiviteten mellan vänner är att de pratar med varandra.

Vänner beskrivs som personer vi litar på, frågar om råd och delar hemligheter med.

Vänskap beskrivs ofta i samband med kommunikationsord som prata, övertala, hålla med, trösta, tjata, övertala.

-Vänskap finns också ofta i samband med ord som beskriver känslor.

EN ANNAN vanlig aktivitet mellan vänner är att de kommer till varandra, reser iväg tillsammans, följs åt.

-Så följeslagare är ett annat ord för vän.

Vänskap är något som ger glädje, trygghet och lugn.

-Att vara ett älskande par och vänner är olika saker. Att vara älskande är stormigt, smärtsamt, plågsamt och ovisst åtminstone i början.

-Då kan det gå att vila ut hos en vän.

-En kompis till mej sa en gång till sin tjej: Du ska inte tro att du kan komma emellan mig och min stereoanläggning.

Ulf Magnusson konstaterar att vänskapsrelationer inte bara handlar om att ha vänner – utan lika mycket om att få vara vän; att vara behövd.

-Det är ett känslomässigt behov. Vänskap är starkt emotionellt förankrat hos de flesta människor.

-Det är så allmänmänskligt att alla har en uppfattning om det.

-Vän är ett socialt konstruerat begrepp som vi fäster på folk. Människor som finns nära berör oss ganska mycket.

-Därför måste vi ha namn på dem. Därför finns det exempelvis ett ord för granne.

-På danska heter det nabo som betyder bo nära.  Men vi har inget ord för de som bor långt borta.

ULF MAGNUSSON beskriver hur han studsade när han i ett tv-reportage om Irakkriget hörde termen friendly fire.

-USA.s flyg bombade av misstag sina egna. Flera av de egna blev skadade och någon dog. Man undrar ju hur vänskapligt det är.

-Men i krigssammanhang används friendly fire i betydelsen eld från vänner.

I sin textgenomgång har Ulf Magnusson funnit att det kan förekomma ett slags vänskaplig eldgivning också mellan vänner.

I en text beskrivs hur en person än en gång började tjata på sin vän om att hon måste skaffa ett riktigt jobb.

-Men efter den våldsamma diskussionen skildes de åt som bästa vänner.

-Vänner ska kunna kritisera varandra och bli ovänner utan att behöva säga upp vänskapen, säger Ulf Magnusson.

© Helena Viita

Publicerad

28 februari 2004

NSD