Rita ett träd – av dig själv

LULEÅ

Rita ett träd – och Barbro Gammeltoft kan säga vem du är.

Så kan Barbro Gammeltofts arbete – mycket förenklat – sammanfattas.

Det går också att beskriva henne som egen företagare i personlig utveckling.

Eller kort och gott som bildpsykoterapeut.

Vad Barbro Gammeltoft gör är att bedriva psykoterapi med bildens hjälp.

Det vill säga de klienter som i psykoterapi vill bearbeta sitt själsliv gör det med bilden som hjälpmedel.

Bilder som klienterna målar själva och som uttrycker mer än vad många människor kan göra i ord.

-Att använda teckningar som hjälpmedel är egentligen särskilt bra för människor som är mycket verbala. De är ofta duktiga på att lägga ut dimridåer med sina ord.

-Teckningar är också mycket bra för de som har svårt att uttrycka sig överhuvudtaget.

-De kan uttrycka sig i teckningarna istället.

När Barbro Gammeltoft möter en människa som är intresserad av bildpsykoterapi går det kortfattat till så här.

Klienten talar om sina problem, och får dessutom arbeta med färger, papper eller lera.

Genom att tillsammans med sin psykoterapeut analysera teckningarna kan klienten upptäcka saker om sig själv, som annars inte hade blivit så tydliga.

De uttryck en människa ger för sig själv i teckningen blir naknare än om personligheten förmedlas med enbart ord.

-Fördelen med teckningar är också att det finns konkreta och synliga bevis för hur en människa utvecklas, något som kan vara svårare med ord, säger Barbro Gammeltoft.

Hon exemplifierar med att visa en rad teckningar som en klient gjort.

I ett tidigt skede har kvinnans teckningar tydliga avgränsningar mellan å ena sidan stränghet och rigiditet och å den andra flödande frihet.

I ett senare skede har teckningarna förändrats.

Kvinnan har lärt sig erkänna svarta, otillåtna sidor hos sig själv som aggressivitet och vrede.

-Genom att vår kontakt utvecklades kunde hon integrera sina olika sidor och erkänna även de mörka, otillåtna hos sig själv.

-Istället för att dela upp det, så att det dåliga bara fanns på utsidan av henne själv.

Barbro Gammeltoft försöker beskriva vad en teckning kan förmedla om en människas själsliv med hjälp av en rad träd som hon själv tecknat.

Att lämna ut sina klienters teckningar är inte möjligt, med hänsyn till sekretessen.

-Teckningarna är egentligen mina klienters journaler, säger hon.

Inledningsvis demonstrerar hon ett välmående träd.

Ett träd som står på fast grund, som är grönt och levande och som har rötter.

Ett träd som speglar tecknarens inre.

Ett annat träd har hon istället ritat högt uppe i ett hörn.

-Det här trädet står i ett tomrum, kronan har inte någon möjlighet att växa och trädet har inga rötter, ingenting att stå på.

-Det finns absolut en mening i att en människa tecknar så här. Det är en människa som känner sig sakna grund i sin tillvaro.

-Det kan vara en människa som förnekar sin bakgrund, och sina rötter, för att det är för smärtsamt att minnas, säger Barbro Gammeltoft.

Hon menar att även om hon i ett tidigt skede kan utläsa mer än vad klienten kan ur teckningar så är hennes uppgift att hjälpa klienten att göra sin egen upptäckt.

-Min roll är att vänta och vänta till dess att personen själv ser sina problem, säger hon.

Hur lång tid det tar är lika mycket beroende på klienten som på samspelet mellan klient och terapeut.

-För en del klienter kan det ta mycket lång tid bara att börja lita på terapeuten. särskilt om det är en människa med många besvikelser i sin bakgrund.

Barbro Gammeltoft väljer att kalla bildpsykoterapin för en utvecklande lek.

En lek som alltså kan hela vuxna människor.

-Att först måla sina inre bilder och sedan betrakta dom betyder att ta emot budskap från det omedvetna som är oumbärliga för en människas själsliga utveckling, säger hon.

Och menar samtidigt att det inte finns några absoluta sanningar vid tolkningar av människors olika teckningar.

-En person kanske i vanliga fall ritar en viss typ av träd, men vid en tillfällig depression en helt annan typ av träd.

Hon exemplifierar med hjälp av flera träd.

Ett träd har hål i stammen.

-När jag gör de här punkterna i stammen tänker jag på en psykotisk klient som hade svåra traumatiska upplevelser av våld i sin barndom, särskilt från sin pappa.

Att teckna för att komma i kontakt med sig själv kräver inget konstnärligt kunnande.

-Tvärtom, det är nästan bättre om klienterna inte kan teckna, säger Gammeltoft.

Hon har just tagit första steget för att introducera bildpsykoterapi i Norrbotten.

Hon har startat eget företag, och planerar att börja med bildpsykoterapi, individuellt och i grupp, i Luleå till hösten.

För närvarande bor hon i Stockholm, men har sina egna rötter i Norrbotten och Tornedalen.

Hon har fyra års konstnärlig utbildning samt ytterligare sammanlagt sex års utbildning i psykologi och bildpsykoterapi.

Barbro Gammeltoft är angelägen om att betona att det inte finns några exakta mallar för att tolka människors olika teckningar.

-Varje människa har symboler som är unika för just henne, säger hon.

Även om Barbro Gammeltoft har en lång utbildning bakom sig så berättigar den inte hennes patienter till ekonomiskt stöd via försäkringskassan om de vill gå i hennes terapi.

-Här i Sverige har bildpsykoterapin utvecklats först de senaste tio åren. I USA har den funnits sedan andra världskriget, och i England sedan 60-talet, säger hon.

© Helena Viita

Publicerad

9 juli 1988

NSD