Möten på Kola:Nej till Nato.

MURMANSK

Plötsligt gick en kall vind påminnande om det kalla krigets dagar genom konferenssalen i Murmansk.

Pavel Sazhinov, ordförande i Murmanskregionens duma, varnade för följderna av ett utvidgat Nato.

-Om Nato utvidgas kommer Ryssland att tvingas vidta motåtgärder, sa han.

Pavel Sazhinovs tal förändrade i ett slag stämningen under den konferens i Murmansk som handlade om folkrörelser och demokrati.

Det blev isande kyligt i konferenssalen.

-Ryssland vill inte förbjuda något land att bli medlem i någon organisation. Men vi bör fråga oss om en utvidgning av Nato är nödvändigt, sa han.

Och menade att upplösningen av Warszawapakten inneburit att Nato inte längre lever upp till de ursprungliga målen.

-En utvidgning av Nato innebär att Nato kommer tätt intill Rysslands gränser. Taktiska vapen förvandlas till strategiska vapen, sa Sazhinov.

Och varnade för att utvidgade militära block leder till en ökad politisk osäkerhet.

Men Pavel Sazhinov fick inte stå oemotsagd.

Efter att han hållit sitt tal bad en upprörd handikappad man om ordet.

Mannen slog sin käpp hårt i golvet när han gick fram till talarstolen.

Den tunga vreden i hans röst dånade ändå till platserna längst bak i den stora konferenssalen.

Mannen läste lusen av Pavel Sazhinov. Men han blev samtidigt ett exempel på glasnost – friheten att tänka och tycka fritt – i Ryssland.

-Det här är inte någon kommunistisk cell. Pavel Sazhinov har hållit sitt tal i helt fel forum.

-Vi som träffats här har gjort det för att tala om demokrati, fackföreningar, handikapporganisationer, kvinnoorganisationer…

-Å Pavel Sazhinovs vägnar måste jag be att få framföra mina ursäkter till våra svenska besökare, dundrade mannen.

Och fick kraftiga applåder.

Men stämningen förändrades.

En konferens som hade handlat om små föreningars, organisationers, ja till och med sångkörers betydelse för demokratin kom att handla om spelet mellan stormakter.

Pavel Sazhinov hade valt fel forum – om det var flera eniga.

Men andra tyckte tvärtom.

-Pavel Sazhinov höll sitt tal helt enligt agendan. Han sa vad han förväntades säga. Mannen som kritiserade honom var däremot alltför aggressiv och inte helt i balans.

-De flesta ryssar håller med Sazhinov. Vi vill inte ha ett utvidgat Nato.

Så sa ett par intellektuella ryssar.

Pavel Sazhinov själv ansåg att mannen som angripit honom levde kvar i det förflutna.

-Han inser inte att alla människor har rätt att framföra sina synpunkter, sa Sazhinov.

Och underströk att han endast framförda samma synpunkt som Rysslands president Boris Jeltsin.

Han påpekade att ett utvidgat Nato skulle innebära att Ryssland inte kommer att uppfylla sitt senaste avtal med USA om ömsesidig nedrustning av stridsspetsar.

Ett utvidgat Nato skulle dessutom tvinga Ryssland att förstärka sin militära kapacitet.

-Vi måste ta mer pengar ur vår budget till vårt försvar. Om vapenmakten ökar kan vi glömma allt samarbete, sa han.

Och ansåg att det finns skäl till rädsla för ett utvidgat Nato.

Därför bad han att konferensens deltagare skulle bära hans budskap vidare.

-Om den allmänna opinionen är tyst kan maktstrukturen göra vad den vill. Ett civilt samhälle inkluderar en kontroll gentemot maktstrukturerna.

-Om jag inte hade trott att de som finns på den här konferensen kunde påverka så hade jag inte tagit upp frågan, sa han.

Och menade att människorna i berörda länder saknar kunskap om följderna av ett utvidgat Nato.

-Fråga människorna i Ungern, Tjeckien och Polen om de är beredda att betala miljoner dollar för ett medlemskap i Nato. Jag tror inte det.

-De länderna har många andra, mycket större problem, som de behöver lösa.
Sazhinov hoppades istället på andra lösningar.

-Att stoppa en utvidgning av Nato kostar ingenting, sa han.

© Helena Viita
Publicerad
5 november 1996
NSD