Island-alver och IT

REYKJAVIK
Island är inte bara känt för sina unika islänningasagor.
På Island finns också en rik flora av muntliga berättelser – befolkade av alver, trollkarlar eller spöken.
Och alvernas rätt går före vägar och bredband.

-Det är viktigt att respektera myterna. På andra platser i Skandinavien fridlyser ni gamla träd och slott bara för mytens skull. Varför ska inte vi fridlysa en kulle för mytens skull? säger Aðalsteinn Davíðsson.

Han har arbetat som lärare i litteratur och isländska vid gymnasium och Reykjavik universitet och förbereder nu en serie isländsk-utländska ordböcker.

Aðalsteinn Davíðsson kommer själv från orten Kópavogur, utanför Reykjavik. Just där finns ett av många exempel på hur folktro – och hänsynen till alver – fått gå före modern infrastruktur och IT.

Kullen där alven sägs bo heter Álfhóll.

-När huvudstråket skulle dras genom Kópavogur var kullen i vägen. Alven hotade med följder om kullen togs bort. Förmedlare var en kvinna i grannskapet som hade personlig kontakt med alven i kullen.

- Idag finns kullen fortfarande kvar. Den finns i kanten av den dubbelfiliga vägen. Just vid kullen har vägen bara en fil. Och där har aldrig hänt några trafikolyckor, säger Aðalsteinn Davíðsson.

Heimir Pálsson, som undervisar i litteratur vid Reykjavik universitet kommer också från orten Kópavogur.
Han fick kontakt med alven när han var politiskt aktiv på hemorten och kullens varande aktualiserades.

-En av mina vänner ringde och sa sig ha en hälsning från alven. Alven hade hälsat och sagt: Kan du säga att jag vill bo kvar i kullen så länge jag lever. Jag hälsade tillbaka och gav ett löfte om det.

Heimir Pálsson kan berätta om att hänsynen till alven i kullen består.
Island är en framstående IT-nation och har en av världens högsta användarandelar vad gäller datorer och Internet.

-Det skulle dras bredband vid kullen. Men bredbandet drogs inte genom kullen utan det drogs vid sidan om kullen, säger han.

Heimir Pálsson tycker att den övertro på alver, trollkarlar eller spöken som förekommer på Island är charmerande.

-Tron på det magiska förekom i hela Norden under hedendomen. Från nordisk mytologi till ödestro är steget mycket kort. Här på Island kan vi inte heller planera något riktigt. Vi bor ju på vulkanens brant. De här berättelserna går ut på att jorden är levande och att det ska visas respekt för moder jord, säger han.

© Helena Viita
26-06-2001
NSD