Unikt och exklusivt

Som en saga. Magiskt. Romantiskt.

Men samtidigt.

Inte tillräckligt kallt. Inget norrsken. Alltför få kontakter med människor.

Det tyckte de britter och italienare som besökt Norrbotten som turister.

-MÅNGA norrbottningar tror att deras kultur är ointressant. De tror att turister bara vill uppleva natur, snö, norrsken och mörker.

-Men turister vill komma nära människor och kultur, säger Anna-Karin Jonsson Kvist.

Hon är doktorand vid Luleå tekniska universitetets Forskarstation Östra Norrbotten – FÖN.

FÖNs forskarskola har sex doktorander som forskar om turism, IT, livsmedel och träproduktion.

Syftet är att samarbetet mellan forskarskola, näringsliv och kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå ska bidra till att utveckla östra Norrbotten.

Anna-Karin Jonsson Kvist har gjort en licentiatuppsats där hon undersökt vilka behov och förväntningar turister har när de semestrar i perifera regioner som Norrbotten.

-Det kan vara en fördel att Norrbotten är en perifer region. Glest befolkade regioner är ofta inte så överutnyttjade.

-Natur, skönhet och tystnad finns kvar, säger hon.

Till det kommer norrsken och midnattssol som ger regionen unika möjligheter.

När traditionella industrier lägger ner kan turism bidra till att regionen överlever.

Här finns resurser som inte går att flytta och som kan göra att människor kan bo kvar.

ANNA-KARIN Jonsson Kvist har haft kontakt med cirka 50 turister – italienare och britter – som besökte Jukkasjärvi och Haparanda vintertid.

Hon utforskade deras behov och förväntningar – vid tre olika tillfällen.

Hon tog rätt på vilka förväntningar turisterna hade innan de kom till Norrbotten.

När de var här tog hon ny kontakt och intervjuade dem.

När de rest hem igen undersökte hon hur de upplevt besöket i Norrbotten.

-Många turister har andra behov och förväntningar på sin semester än de har på sin vardag. Under semestern vill de ofta uppleva något de saknar i sin vardag.

Anna-Karin Jonsson Kvist anser att det finns en stor outnyttjad potential för turism i Norrbotten.

Men hon anser att det är regionen som ger styrka.

-Därför är det viktigt att olika företag arbetar tillsammans. Det går inte att konkurrera genom att enskilda företag försöker synas.

HON TROR INTE att massturism är något alternativ för Norrbotten.

Dels på grund av det perifera läget, dels på grund av att det är just den orörda naturen som lockar många besökare.

-Vi ska bygga på det unika och exklusiva och på att turisterna får extraordinära upplevelser. Då är det viktigt att veta turisternas behov.

De italienska turister som besökte Haparanda erbjöds aktiviteter både på svensk och finsk sida.

De fick åka hundspann och skoter; de gick på museum, badade i isvak och besökte tomten i Rovaniemi.

-En del tyckte att tomten var kommersiell. Jag tror inte att vi på svensk sida behöver gräma oss över att Finland var före med tomten.

-Det kan finnas ett värde i att vi behåller en exklusiv stämpel.

-Finland har satsat mer på massturism, vi har det exklusiva.

-Då kan länderna komplettera varandra, säger hon.

DE ITALIENSKA turisterna blev entusiastiska över att ha fått åka hundspann.

Generellt ansåg de att aktiviteterna var roligare än förväntat.

Även britterna som besökte Jukkasjärvi tyckte att besöket överträffade förväntningarna.

-Britterna tyckte att det var speciellt och högtidligt. Många hade planerat att besöka Jukkasjärvi endast en gång i sitt liv.

-Men när de varit där och förstått att ishotellet förändras varje år ville de komma tillbaka för att se det igen.

Anna-Karin Jonsson Kvist fann att både italienare och britter ansåg kommunikation vara en mycket viktig ingrediens för en lyckad semester.

De efterlyste information på ett språk de kunde förstå och de efterlyste också fler möten med norrbottningarna.

-Italienarna var ute och letade efter norrbottningar. Ungefär som en älgsafari, fast de letade norrbottningar istället.

ANNA-KARIN Jonsson Kvist anser att lokalbefolkningens inställning har stor betydelse för turismen.

-Ett turistföretag kan inte göra kunderna nöjda på egen hand. Det är viktigt att människor i allmänhet är vänliga och öppna och släpper in turisterna.

Hon tror att exempelvis byaföreningar kan bidra till att skapa kontakter mellan norrbottningar och turister.

-Turister skulle kunna besöka familjer och få vara med och laga mat eller baka bröd. Vi har ju en brödbakstradition i Tornedalen.

Anna-Karin Jonsson Kvist tror på en utveckling mot en året-runt-turism i Norrbotten.

-På vintern finns snö, kyla och mörker. På sommaren finns fiske, vandringar och vårt härliga ljus.

-På hösten finns fågeljakt och älgjakt. Det är som ett smörgåsbord som räcker nästan hela året.

-Här finns en sådan variation. Det är inte alla regioner som har det, säger hon.

© Helena Viita

Publicerad

23 april 2005

NSD