Sveriges japaner!!!

LULEÅ

Norrbotten är ett litet Japan. De anställda har lägre sjukfrånvaro, är mer engagerade i sitt arbete och tvekar inte för att ställa upp efter arbetstid om nödvändigt.

Det är Arne Carlsson, platschef på Saab-Scania i Luleå som gör uttalandet.

Och det är utifrån sina erfarenheter från arbetet i Luleå som han gör den reflektionen.

Arne Carlsson har tidigare arbetat för Saab-Scania i Södertälja under nio år.

Efter de dryga tre åren som platschef i Luleå tycker han sig kunna ge en bild av norrbottningarna som arbetskraft.

-Jag vet inte om norrbottningarna är friskare än människor i övriga landet, men jag vet att sjukfrånvaron på Saab-Scania i Luleå är två procent lägre än vad som är genomsnittet för verkstadsindustrin i landet, säger han.

Sundare fritid

Han tror att en sundare fritid, en större trivsel på arbetsplatsen och en svårare arbetsmarknad kan vara bidragande orsaker.

-Här i Norrbotten finns rekreationsområden alldeles in på knutarna, det kanske gör att människor tar del av friluftsliv på ett annat sätt.

-Att arbetsmarknaden ser ut som den gör i Norrbotten kan också påverka och göra att människor blir mer rädda om sina arbeten, fortsätter han.

På Saab-Scania i Luleå arbetar i dag nästan 500 människor, tjänstemän, kollektivanställda och arbetsledare.

Arne Carlsson tycker att samtliga anställda gör sig förtjänta av beteckningen Sveriges japaner.

Intresserade

-Här visas ett större intresse för arbetsplatsen. Engagemanget visar sig genom att vi lätt får synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra våra arbetsmetoder, säger han.

Något som i sin tur gjort att Saab-Scania i Luleå kunnat visa upp ett gott resultat.

-Vi är betraktade som en tillförlitlig underleverantör. Vi levererar bra kvalitet i rätt tid och till bra priser.

Här menar Arne Carlsson åter att intresset för arbetet spelar roll.

-Det handlar inte bara om att arbeta snabbt, det handlar också om att vårda och se över sin utrustning och att vara villig att stanna över tiden och hjälpa till att lösa problemen istället för att bara gå hem.

Han understryker att utvecklingen i Luleå varit positiv alltsedan tillverkningen av sidobalkar flyttades hit från England 1967.

Produktionen i Luleå har vidgats kontinuerligt. Luleå har fått allt fler produkter att tillverka.

Merparten har flyttats över från Saab-Scania i Södertälje.

Mer flyttas

Just nu håller Saab-Scania i Luleå på att trimma in en ny verkstad som öppnade förra veckan.

-Det är av stor vikt hur vi lyckas med den nya verkstaden. För ju bättre vi lyckas desto större är möjligheterna att Saab-Scania flyttar ytterligare produktion till Luleå, säger han.

Det innebär i klartext att det kan bli en ännu bredare produktion på Saab-Scania i Luleå.

-Inga beslut är tagna men vi har kommit igång bra med den nya verkstaden och personalen har gjort stora insatser, säger han.

Egna slutsatser

Han vill inte direkt ge några råd till andra företag.

-Men det vi gjort häruppe har varit mycket bra för Saab-Scania, sedan får andra företag dra sina egna slutsatser av det.

Själv ger sig dock Arne Carlsson snart iväg från Norrbotten för att arbeta som platschef för Saab-Scania i Oskarshamn.

-Det innebär ett steg i karriären för mig. Jag får ett större ansvarsområde och en befordran.

Så förklarar han flyttningen till Oskarhamns som är planerad till januari 1982.

©Helena Nordgren

NSD

31 juli 1981