Våra rädslor för empati

LULEÅ

-Ledarskap med empati innebär att lyssna. Tar vi oss tid att lyssna på en person så skapar vi ett förtroendekapital. Att lyssna är att se människor och att förstå deras behov av att utvecklas som individer.


Det sa Tomas Enhager, konsult i personlig utveckling, när han talade inför ett fullsatt seminarium.
Tomas Enhager har tidigare jobbat med mental träning för damlandslaget i golf.

Han arbetar också med företaget Svenska Äventyr och har bland annat varit mental tränare åt Michael Reuterswärd, den första svensk som besteg Mount Everest.

Igår talade Tomas Enhager om vikten av empati och känslor både i ledarskap och mellan människor på arbetsplatser.

-Det finns utrymme för mer empati på arbetsplatser, sa han.

Och menade att det är viktigt att människor känner sig förstådda.

-Om människor känner sig förstådda känner de sig också viktiga och att de har en mening i ett sammanhang, sa han.

Tomas Enhager konstaterade att en stor orsak till ohälsa idag är stress.

-I framtiden kommer sjukdomarna att vara orsakade av ensamhet. Då blir empati på arbetsplatser allt viktigare, sa han.

Och gav exempel på ledare som han ansåg arbetade med empati.

-Många företag sponsrar sådant som cheferna är intresserade av. Det kan bli hockey eller segling. Den här chefen hade främst kvinnor anställda.

-Han frågade vad de ville sponsra. De ville sponsra SOS Barnbyar. Och så blev det, sa Tomas Enhager.

Och konstaterade att en god ledare inte bara är en ledare som lyssnar utan också en ledare som visar att han bryr sig om det han fått höra.

-En god ledare är en följare, sa han.

Och menade att företag med empatiska ledare kan räkna med framgång.

-Det är ofta en bieffekt. Men empati ska inte användas för att manipulera utan för att den är äkta, sa han.

Han beskrev empati som ett flöde mellan människor.

-Empati speglar hur en människa är i sig själv, sa han.

Tomas Enhagen ansåg att människor på arbetsplatser bör våga visa mer känslor för varandra.

-Tänk om vi skulle öka öppenheten oss emellan. En sådan öppenhet ger också en förmåga till empati, sa han.

Och påpekade att det går att ljuga med intellektet men inte med känslorna.

-Den som vill utveckla empatin i sitt ledarskap måste öppna sig för känslorna, sa han.

Och talade om olika känslor. Kärleken och motsatsen – ägandebegäret som ett uttryck för alltför lite kärlek.

Rädsla som inte får uttryckas och kan skapa panik. Sorgen som hålls tillbaka och blir till depression.. Ilskan som inte uttrycks och blir till raseri.

- Det har varit intressant att jobba med äventyrarna. De har lärt sig acceptera rädslan. Som han som klättrade på en 600 meter hög lodrätt bergsvägg och fick imma innanför skyddsglasögonen.

-När han lyfte glasögonen kom en stormvind och tog kontaktlinserna. Sådana gånger gäller det att kunna hantera rädslan, sa han.

Helena Viita

16-06-2000
NSD