Känslor styr ätande

Maria Olofsson och Monica Höchtl har erfarenhet av viktproblem – men från olika håll. Båda är också medvetna om att deras eget ätande påverkas av hur de mår känslomässigt.

Att det finns samband mellan känslor och ätande har de även funnit när de gjort en undersökning av kvinnor med övervikt.

-Ätandet kan triggas igång av oro, stress, spänning, ensamhet, otrygghet eller besvikelse, säger Maria Olofsson.

MARIA OLOFSSON och Monica Höchtl har undersökt kvinnors upplevelser av att leva med övervikt som ett led i sin sjuksköterskeutbildning vid Luleå tekniska universitet.

De har gått igenom ett stort antal internationella vetenskapliga artiklar om studier av kvinnor med övervikt.

-Enligt Socialstyrelsen är cirka 2,5 miljoner svenskar överviktiga. Av dom har en halv miljon kraftig övervikt, säger Monica Höchtl.

Hon anser att övervikt är ett symptom på hur människor mår.

-För att komma till rätta med övervikt räcker det inte med att göra en matplan och säga till människor att motionera. Det är lika viktigt att ta itu med känslorna istället för att döva dem med mat, säger hon.

Monica Höchtl har följt nära vänner som varit kraftigt överviktiga och som försökt gå ner i vikt både genom bantning och operation av matsäcken.

-Först när de tog itu med de känslor som triggade igång deras ätbeteende så lyckades de. Det gjorde att jag förstod hur mycket känslorna påverkar ätandet.

Monica Höchtl och Maria Olofsson fann att många av kvinnorna i de olika studierna ville gå ner i vikt med tanke på utseende och hälsa.

Många hade diabetes, högt blodtryck, höga kolesterolvärden eller problem med höfter och ben.

Kvinnorna förde en ständig kamp mot sitt ätande och sin fetma och såg kampen som livslång och smärtsam.

De kände hopplöshet och maktlöshet.

Andra beskrev känslor av skuld, bristande självkontroll eller betraktade sig själva som matmissbrukare.

-Många kände sig misslyckade, enorma och fula, säger Maria Olofsson.

Undersökningen visade att många av de överviktiga kvinnorna upplevde att de måste leva upp till rollen som ”rund och glad”.

-De kände sig annorlunda på grund av övervikten och kände därför en stark press att visa sig glada, socialt utåtriktade eller duktiga för att bli omtyckta och socialt accepterade. Att låtsas vara glad upplevde många som mycket smärtsamt, säger Monica Höchtl.

Många kvinnor led av negativa attityder och fördomar från omgivningen.

-Personal på restaurang kunde ta för givet att kvinnorna ville beställa lågkaloriprodukter. En del kallades vid öknamn av sin partner eller av andra i familjen, säger Maria Olofsson.

Hon anser det viktigt att respektera fetma som en sjukdom bland andra. De överviktiga kvinnorna fick även möta fördomar och negativa attityder från vårdpersonal.

-Kvinnorna kände att de betraktades som om de var sämre människor, lata och med dålig karaktär. Därför undvek vissa kvinnor att söka vård när de var sjuka, säger Monica Höchtl.

Andra kvinnor beskrev en olust inför att äta i sällskap med andra eller för att vara sociala överhuvudtaget för att de fick blickar eller kommentarer om sin vikt.

Även Maria Olofsson och Monica Höchtl har erfarenheter av att kämpa med sin vikt. Maria Olofsson har vägt för mycket och Monica Höchtl har vägt för lite.

-Jag har vägt 18 kilo mer än jag gör idag. Jag började gå ner i vikt först när jag började se kopplingen mellan ätande och känslor av stress. Jag lärde mej att hantera stressen genom avslappning och promenader. Jag förändrade min livsstil och skaffade mer kunskap om kost, säger Maria Olofsson.

Monica Höchtls har ett motsatt problem; hon har svårt att gå upp i vikt.

För några år sedan slutade hon att äta socker på grund av hudproblem – och tappade tio kilo.

-För mej är det viktigt att vara i balans när jag äter. Jag går ner i vikt när jag är stressad. Jag äter tre gånger om dagen för att inte tappa orken. Jag får också kommentarer. När jag tackar nej till fika eller godis finns det de som tror att jag är anorektiker, säger hon.

Både Maria Olofsson och Monica Höchtl mediterar för att minska sin stress och få bättre kontakt med sina känslor.

Båda är övertygade om känslornas betydelse för ätande och vikt.

-Många överviktiga kvinnor hade inte fått uttrycka negativa känslor som barn och hade därmed inte fått någon träning i att uttrycka känslor, säger Monica Höchtl.

-Känslor av oro, stress, spänning, ilska, ensamhet, otrygghet eller besvikelse kan trigga igång ätandet. Men vissa kvinnor är medvetna om sambandet mellan känslor och ätande. Som den kvinna som berättade att hon efter att ha grälat med sin mamma börjat äta direkt efter samtalet för att trösta sig, säger Maria Olofsson.

© Helena Viita

Publicerad

12 februari 2005

NSD