Pojk-OCH flickord

Hora, subba, flata, fläskhora, fitta…

Det är benämningar som får flickor att krympa. Men språkbruket hörs i skolkorridorer, klassrum och på skolgårdar.

Och det hörs ofta.

-Men det är inte så att bara pojkar är syndabockar och flickor är offer. Det är nästan lika vanligt att flickor använder de här orden till varandra, säger Anna Öqvist.

ANNA ÖQVIST utbildade sig först till förskollärare. När hon fortsatte att läsa pedagogik vid Umeå universitet arbetade hon i ett forskningsprojekt som undersökte om det fanns någon samband mellan högstadieelevers matvanor, hälsa och skolprestationer.

När hon intervjuade flickor fick hon höra hur de oroade sig för att bli för tjocka.

-Det tog mig ganska hårt. Det sätt dom resonerade på gjorde mig lite rädd. De lade ner så mycket energi på att fundera på sin vikt och på att de inte fick vara för tjocka. För då riskerade de att kallas för fläskhoror eller fethoror.

När Anna Öqvist gick ut och arbetade som förskollärare med barn från sex år och upp till årskurs sex fick hon höra hur elever – både de allra yngsta och de något äldre – använde samma negativa benämningar på varandra.

-Men det var vanligare ju äldre barnen blev. Tjejer i mellanstadiet tog också åt sig på ett annat sätt eftersom de var i en ålder när de börjat utvecklas fysiskt.

EFTER TRE år på ”golvet” började Anna Öqvist forska vid Luleå tekniska universitets institution för utbildningsvetenskap.

Först hade hon tänkt undersöka på vilket sätt flickor hanterar och upplever verbala sexuella trakasserier.

Hon intervjuade sju flickor som gick årskurs fem i Norrbotten.

-Vi pratade om hur de upplevde att kallas vid ord som subba, fitta, flata, hora…Flickorna sa att de hörde de här orden varje dag. De använde olika strategier för att skydda sig. De sminkade sig på ett visst sätt och klädde sig moderiktigt.

-De försökte se ut som de trodde att pojkarna ville att de skulle se ut. Flickorna upplevde att det var pojkarna som satte ramarna för hur flickorna skulle vara och att de skulle klara sig från att kallas vid sådana ord om de anpassade sig till de ramarna.

Anna Öqvist funderar kring flickornas upplevelser av att pojkar satte ramar för hur flickor skulle vara.

-Tjejer påverkades så att de nästan försökte göra sig till någon de inte själva ville vara. För att vara till lags, bli accepterade och slippa höra de här orden. Det här språkbruket påverkade flickors sätt att se på sig själva och hur de skulle vara, säger hon.

ANNA ÖQVIST har fortsatt sin forskning med att under sju veckor göra dagliga observationer av tre klasser i årskurs fem i Norrbotten.

Hon lade märke till att det inte bara är pojkar som utsätter flickor – utan att också flickor utsätter varandra.

Därför ifrågasätter hon den verklighetsbeskrivning där bara pojkar framställs som syndabockar medan flickorna främst beskrivs som offer.

-Tjejer säger så om andra tjejer för att inte bli utanför tjejgruppen. De pratar skit om varandra i gruppen. Flickor kan också prata skit inför killarna så att en viss tjej inte ska framstå alltför bra. När flickor utsätter flickor sker det oftare i ett tyst rum där det inte finns en chans för en lärare att uppmärksamma det.

-Pojkarna agerar oftare i ett offentligt rum där de ses och hörs. Därför uppmärksammas pojkars agerande på ett annat sätt, säger hon.

Anna Öqvist har noterat att pojkar kan kalla flickor för horor i situationer där de vill visa makt; eller för att demonstrera att de är just pojkar.

MEN HON har sett att både flickor och pojkar använder språkbruket för att markera överordning.

-Markering av överordning och underordning sker mellan människor. Det sker inte bara mellan pojkar och flickor, säger hon.

Negativt laddade ord med feminina förtecken används dock även mellan pojkar och pojkar.

-I samband med prestationer i exempelvis idrott kan pojkar säga: Du spelar som en hora. Du spelar som en kärring.

Anna Öqvist har observerat att det här språket mellan skolelever är mycket vanligare än vad lärare tycks medvetna om.

-Ofta sägs det när läraren vänder ryggen till. Det är ett medvetet spel av eleverna. Lärare vet nog inte att de här orden används så ofta. Under mina observationer hörde jag de här orden varje dag, nästan vid varje lektion.

Anna Öqvist är ännu endast halvvägs i arbetet med sin doktorsavhandling om hur pojkars och flickors könsroller påverkas av ett visst språkbruk.

Ännu har hon många frågor kvar att ställa.

Vad hon hittills sett är att vardagen i skolan inte är svart eller vit; att flickor inte bara är offer; eller att pojkar inte bara är syndabockar.

-Det ska bli väldigt intressant att intervjua pojkarna för att få veta hur de upplever det här. Skolan är en väldigt kvinnodominerad värld. Det kan vara så att även pojkar känner att de måste vara på ett visst sätt för att bli accepterade, säger hon.

© Helena Viita

Publicerad

14 februari 2004

NSD