Doris Lessing-om åldrande

Vi lever allt längre. Det avspeglas även i skönlitteraturen. Skildringar av hur det är att bli äldre blir allt vanligare.

-Men manliga och kvinnliga författare beskriver ofta åldrandet på olika sätt. Kvinnliga författare ser fördelar med att åldras. Manliga författare ser åldrandet som ett hot.

Billy Gray är lektor i engelsk litteratur vid Luleå tekniska universitet. Han förbereder nu ett seminarium om åldrande med inbjudna forskare från olika länder.

Seminariet ska hållas vid Luleå tekniska universitet och blir tvärvetenskapligt även om fokus kommer att vara på hur åldrandet beskrivs i skönlitteraturen.

Billy Gray konstaterar att åldrandet blir en allt viktigare fråga i takt med att människors livslängd ökar.

-90 procent av människorna i Europa blir äldre än 65 år idag. Jämfört med 1950-talet lever vi i genomsnitt tio år längre. Det har blivit en viktig samhällsfråga. Och det avspeglas även i skönlitteraturen.

- Skönlitteratur som beskriver åldrandet har blivit allt vanligare sedan 80-talet.

Billy Gray har tidigare skrivit en avhandling om hur Doris Lessings författarskap påverkats av den islamska mysticismen.

-Jag blev intresserad av islamsk poesi som vilar på islams mysticism och sufism. Idris Shah har varit en ledare för sufismen i västvärlden.

-Hans bok gjorde att jag kom i kontakt med sufismen. Den boken blev också början på Doris Lessings intresse för sufismen och islam.

- Sufism handlar om att nå en högre medvetandenivå. Den lär oss att försöka hitta verkligheten bakom den indoktrinering vi utsätts för i samhället, säger Billy Gray.

Billy Gray ingår i en forskningsgrupp baserad vid Barcelonas universitet som forskar på temat; konsten att åldras.

Därför besökte han förra året Doris Lessing i London för att intervjua henne om hennes erfarenheter av att vara kvinna och bli äldre.

Doris Lessing som idag är 85 år blev känd för en bred allmänhet med ”Den femte sanningen”, en bok som betraktades som en feministbibel på 60-talet.

Även om Doris Lessing varit både feminist, marxist och kommunist har hon sedan 40 år tillbaka främst intresserat sig för den islamska mysticismen eller sufismen.

Hon började intressera sig för sufismen när hon kände att hennes åsikter om politik och feminism inte stämde med hennes känslor.

Hon upplevde en konflikt mellan vad hon tyckte och vad hon kände.

Doris Lessing har haft en komplicerad relation till feminismen. Särskilt under senare år har hon haft häftiga strider med feministerna.

-Doris Lessing vill ha jämställdhet i samhällets strukturer men hon tycker att även kvinnor diskriminerar mot män. Att kvinnor ofta pratar om män på ett sätt som skulle betraktas som chauvinism om det varit män som pratat på samma sätt om kvinnor.

Doris Lessings senaste tre böcker representerar en växande genre, reifungsroman, som handlar om åldrande och mognad.

-Det är främst kvinnor som skriver böcker inom den genren. Doris Lessing brukar betraktas som den främsta inom den skönlitteratur som beskriver åldrandet.

Billy Gray konstaterar att kvinnliga författare ofta behandlar åldrandet ur ett annat perspektiv än manliga författare. Något som avspeglar mäns och kvinnors olika erfarenheter.

-När kvinnor blir äldre, 50, 55, 60 år, lägger de märke till att de inte längre får samma uppmärksamhet av män. Men Doris Lessing betonar de positiva sidorna i att ha blivit äldre.

-Hon var väldigt vacker som ung. När hon blev äldre och inte längre fick samma uppmärksamhet såg hon det som en möjlighet. Hon fick en möjlighet att stå tillbaka och observera andra människor istället för att ständigt vara i show som unga kvinnor är.

Billy Gray konstaterar att kvinnliga författare beskriver åldrandet på ett mer komplext sätt än manliga författare.

-Kvinnor ser oftare åldrandet som en process; något som ger möjligheter till distans och till att försöka utveckla en inre harmoni.

Han tror det beror på att dagens kvinnor på ett annat sätt än tidigare ifrågasätter roller som förr ansågs givna.

-Kvinnliga författare tycks vara mer beredda att prata om åldrandet än manliga författare. Det kan bero på att män ser åldrandet som ett hot på ett annat sätt. De är rädda för att förlora sin sexuella potens.

-Kvinnor skriver oftare om att de känner sig osynliga när de blir äldre. För vissa kvinnor kan det vara smärtsamt att upptäcka att de inte får samma uppmärksamhet när de blir äldre. Det kan bidra till att kvinnor vänder sig inåt och börjar söka andra värden för att hantera en sådan process.

I två av sina böcker har Doris Lessing skrivit om äldre kvinnor som förälskat sig i yngre män. Båda böckerna beskriver kärleksrelationer som inte inkluderar sexuella relationer.

-Doris Lessing förklarade varför de inte har någon sexuell relation. Hon sa att det handlar om fysisk stolthet för kvinnan. Doris Lessing talade om att hon själv upplevt hur hennes kropp förändrats när hon blivit äldre.

- En kvinna som en gång varit ung och vacker kan uppleva det som en knäck för självförtroendet att gå i säng med en yngre man. Hon kan känna sig rädd för den respons hon får.

-Det kan bidra till att det blir alltför smärtsamt för en äldre kvinna att ha en relation till en yngre man.

Billy Gray tycker att det är positivt att skönlitteratur som beskriver åldrandet blivit vanligare.

-Det traditionella perspektivet på åldrandet har varit alldeles för negativt. Det finns många möjligheter i åldrandet som samhället inte har accepterat. Det beror på att vi lever i ett samhälle som är besatt av skönhet och ungdom.

-Men vi lever allt längre och bör lära oss att se möjligheter i åldrandet. Litteraturen kan ge en balans i attityderna. Åldrande innebär förluster men också många positiva saker, säger han.

© Helena Viita
Publicerad
23-03-2004
NSD