Det sexualiserade våldet

LULEÅ

Bry er om. Träng er på.

Fråga. Och fråga om igen.

Det var budskapet från Elsa Bolin till landstingsanställda och kommunanställda.

Hon talade om det sexualiserade våldet mot kvinnor.

Om hur kvinnor inte blir trodda, hur det tycks synd om männen och om hur myter skadar.

Det sexualiserade våldet har många ansikten.

Det riktar sig mot kvinnor i form av misshandel, våldtäkt, incest, psykisk misshandel, pornografi…

Och människor som arbetar inom socialtjänsten eller inom vården ser det inte alltid.

Liksom Elsa Bolin själv inte alltid har sett det.

Det medgav hon själv igår.

Hon som arbetat som barnavårdsassistent, som biträdande socialchef, som lärare i socialt arbete.

-Även jag som socialarbetare bidrog till den tysta sammansvärjningen. Jag såg inte våldet, vare sig under 50-tal, 60-tal eller 70-tal, sa hon.

Och menade att alltför många i den offentliga verksamheten än i dag upprepar samma misstag.

-Alltför ofta tycks det synd om mannen. Det heter att mannen måste få hjälp.

-Omgivningen bidrar till att våldet fortsätter, menade hon.

Och gav exempel på hur kvinnor sviks.

o Vi vet att våldet förekommer, men vi lägger oss inte i.

o Vi ser våldet som ett slagsmål mellan jämbördiga parter.

o Vi försöker vara medlare.

o Vi ser våldet som familjens problem.

Elsa Bolin visade upp situationen där den misshandlade kvinnan kommer till sjukhus för att hon misshandlats.

Hennes till synes kärleksfulle partner följer med.

-Då måste mannen skickas ut ur rummet. Det är alldeles nödvändigt att få tala med kvinnan ensam.

-Även om ni lägger er i kanske kvinnan förnekar misshandeln. Men ni har slagit en spricka i barriären.

-Nästa gång kanske hon talar.

Elsa Bolin menade att ansvaret för att hjälpa kvinnor som utsätts för sexualiserat våld inte får överlämnas till kvinnojourer.

-När vi talar om kvinnomisshandel, incest och sexualiserat våld talar vi om det som om det är könsneutralt.

-Men det handlar alltid om ett systematiskt våld. Och det är det kvinnliga könet som förtrycks, sa hon.

Och konstaterade att det är tillåtet att tala om klassförtryck, rasförtryck, miljöförtryck.

Men feminism och sexism är inte godkända begrepp.

Och det sexualiserade våldet görs till ett problem hos mannen som slår, hos kvinnan som blir slagen eller till ett problem hos det lilla barnet.

-Men könsmakten finns på alla nivåer. I familjen, i politiken, i facket, i vänskapskretsen.

-Och i vårt eget inbyggda kvinnoförakt, sa Elsa Bolin.

Hon menade att kvinnor exploateras i både arbete och kärlek.

-Det handlar inte bara om mat, kläder och arbete.

-Det finns också en emotionell exploatering. Män andas genom kvinnor, sa hon.

Elsa Bolin menade att en kvinna kan bli vad hon vill, bara det förblir underordnat i förhållande till mannen.

-Kvinnor blir alltmer kolonialiserade på sina arbeten. Kvinnor får göra de tyngsta jobben, som i vården. Och männen styr och kontrollerar.

Elsa Bolin menade att ett skäl till att män kan kontrollera kvinnor i både arbete och kärlek heter pengar.

-Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar allt mer. Fattigdomen feminiseras, kvinnor blir allt fattigare.

-Samtidigt utför kvinnor alltmer av arbetet. Kvinnor har längre deltider, och samtidigt huvudansvar för hem och barn.

-Snart utför vi kvinnor i Sverige 75 procent av allt arbete.

© Helena Viita

Publicerad

30 maj 1990

NSD

Comments are closed.