Manlig utseendestress

Inte bara kvinnor – även allt fler män – drabbas av utseendestress.

Men när kvinnor vill gå ner i vikt så vill män ha större muskler.

Inte minst för att de tror att kvinnor tycker att det är attraktivt.

-Men kvinnor föredrar den vanliga manskroppen, säger Linda Hjort.

LINDA HJORT, Jessica Liljefjäll och Camilla Ask har gjort undersökningen av hur män uppfattar sina kroppar under utbildningen till sjukgymnast vid Luleå tekniska universitet.

Studier av hur män upplever sina kroppar har bland annat visat att underviktiga män har lika dåligt självförtroende som överviktiga kvinnor.

Men det finns också studier som visat att aktiva män är mer nöjda med längd och vikt, och mindre upptagna av att tänka på vikten, än inaktiva män.

Detsamma gäller för aktiva kvinnor.

Undersökningar har även visat att kvinnor som är missnöjda med sina kroppar ofta tycker att de väger för mycket.

Män är istället missnöjda med att de har för små muskler; och vill ha större muskler främst på armar och mage.

FÖR MÅNGA MÄN är kroppsidealet att ha en V-formad kropp med kraftiga muskler på biceps, bröst och skuldror.

Och samtidigt som studier visat att män tror att kvinnor tycker att muskler är attraktivt för kvinnor – så tycker kvinnor inte detsamma.

-Det gjordes en undersökning där killar fick bygga om och bygga på sina kroppar på en dataskärm.

-De fick rita in hur de skulle vilja se ut och sedan hur de trodde att kvinnor ville att de skulle se ut.

-De trodde att kvinnor ville att de skulle ha i genomsnitt mer 12 kilo mer muskelmassa.

-I samma studie fick kvinnor tala om vad de tyckte om mäns kroppar.

-Det visade sig att kvinnorna tyckte bäst om den normala manskroppen; det vill säga de kroppar männen ritat ut som sina verkliga.

NÄR LINDA HJORT och Jessica Liljefjäll använder begreppet kroppsuppfattning så syftar det på hur människor uppfattar sina kroppar i bilder, konturer, omfång, tyngd och proportioner.

Linda Hjort och Jessica Liljefjäll anser att även män känner en utseendestress idag.

För om mediernas reklambudskap tidigare främst riktat sig mot kvinnor så har män alltmera blivit objekt i reklamen.

I en undersökning som gjordes 2001 delades 82 män i två grupper.

En grupp fick titta på annonser med bilder på muskulösa män medan den andra fick se neutrala annonser.

De män som fått se bilder på muskulösa män var mer missnöjda med sina kroppar än de män som tittat på neutrala annonser.

-Medier, reklam och actiondockor leder till att också pojkar känner ett ökat tryck på att se ut på ett visst sätt, säger Jessica Liljefjäll.

LINDA HJORT OCH Jessica Liljefjäll konstaterar att redan de leksaker som flickor och pojkar leker med som barn påverkar kroppsuppfattningen.

Det kan handla om Barbie-och Kendockor eller om actionfigurer.

-När måtten för Barbie och Ken överförts till verkliga mått har det visat sig att en kropp som Barbies inte skulle kunna hålla ryggraden uppe.

-Actiondockorna har vuxit så mycket sedan 70-talet så att överarmarna nu är större än dockornas huvud.

-För soldater och actiondockor har det varit en fokusering på muskler.

-Actionfiguren J I Joe har nästan fördubblat sin muskelmassa. Sådana mått existerar inte ens hos de största kroppsbyggare i verkligheten, säger Linda Hjort.

Camilla Ask, Linda Hjort och Jessica Liljefjäll ville ta rätt på hur unga svenska män såg på sina kroppar.

Därför gjorde de en enkät med 50 värnpliktiga i åldrarna 18 till 22 år vid pansarbataljonens mekskola och sjukvårdskola vid I 19 i Boden.

De värnpliktiga fick skatta sina egna kroppar utifrån ett antal kriterier:

Upplevelse av fetma, kroppsmissnöje, upplevelse av styrka och fysisk form och upplevelse av kroppens attraktivitet.

DET VISADE SIG att majoriteten av de värnpliktiga hade en positiv uppfattning av sina kroppar.

Enkätens resultat jämfördes sedan med studier av hur indiska och australiensiska kvinnor upplevde sina kroppar.

-Det visade sig att de indiska kvinnorna hade en mycket mer positiv uppfattning av sina kroppar än de australiensiska kvinnorna.

-Samtidigt hade de svenska männen generellt en mycket mer positiv uppfattning av sina kroppar än både indiska och australiensiska kvinnor, säger Linda Hjort.

© Helena Viita

Publicerad

19 februari 2005

NSD