World Trade Center

LULEÅ Attacken mot World Trade Center i New York chockade en hel värld.

Nu arbetar forskare världen över för att försöka förstå hur de två solida Twin Towers kunde störta samman.

Och för att lära inför framtiden.

-Byggnaderna skulle ha klarat stötkraften. Men till det kom branden på grund av att flygbränsle exploderade, säger docent Milan Veljkovic vid Luleå tekniska universitet.

De kollapsade två byggnaderna – Twin Towers – i World Trade Center intresserar forskare alltifrån Nya Zeeland till USA – och Sverige.

-Ett forskningscenter i USA har fått 16 miljoner dollar för att undersöka kollapsen i World Trade Center, säger Milan Veljkovic, docent i stålbyggnad vid institutionen för Väg och Vatten vid Luleå tekniska universitet.

När han själv analyserar attackerna konstaterar han att det exploderande flygbränslet och branden gjorde att stålstommen i byggnaderna tappade i bärförmåga.

-I World Trade Center fanns sju byggnader. För mej som byggnadsingenjör är det lika intressant att veta vad som hände med den intillliggande byggnaden sju som rasade bara på grund av brand, säger han.

Milan Veljkovic beskriver de mäktiga konstruktionerna av Twin Towers. Både södra och norra tornet var 410 meter höga och hade 110 våningar.

Varje byggnad rymde 25 000 människor. Vikten för varje torn var 370 000 ton.

Mängden stål per torn var 78 000 ton. Byggnaderna uppfördes 1966 och byggkostnaden var 700 miljoner

Byggnaderna hade flera typer av brandskydd. Automatisk vattensprinkler, en brandkår speciellt för WTC samt speciellt brandskyddande material i byggnaderna.

-Det fanns ett cirka 20 mm tjockt lager av sprayad mineralfiber. 1990 började en uppgradering till ett 40 mm tjockt lager. Ett torn var helt uppgraderat. Det har spekulerats i medierna om att de som förstörde World Trade Center kände till det här.

-Det är svårt att veta om det var så. Men de förstörde byggnaderna väldigt effektivt, säger Milan Veljkovic.

I norra tornet var mineralfibern i de våningar som förstördes av kollisionen – våningarna 94-98 – uppgraderade.

I det södra tornet berördes våningarna 78 till 84 av kraschen.

Men där fanns den tjockare mineralfibern endast upp till våning 78.

Båda tornen var byggda för att klara starka horisontella krafter.

Men inte av det slag som de utsattes för vid attacken 11 september 2001.

-Stötkraften skulle byggnaderna ha klarat. Om det inte varit för branden och explosionen av flygbränsle, säger Milan Veljkovic.

Planen forcerade byggnaderna på olika sätt. I det norra tornet flög planet in mitt i en fasad.

I det södra rusade planet in i ett hörn av byggnaden. Planet som flög mot det södra tornet hade också högre hastighet.

-Den mekaniska skadan av planet var större på det södra tornet. Båda träffarna var effektiva även om de var olika. Vid kollisionerna slogs stora hål upp i fasaderna.

-Eldkot slog ut genom ingångshålen och andra väggar över flera våningar. Effekterna av explosionerna drabbade huvudsakligen väggar och bjälklag.

-Utläckande flygbränsle fortsatte att brinna. Branden satte ner bärförmågan i stålstommarna så att tornen rasade, säger Milan Veljkovic.

I norra tornet förstördes 35 pelare i fyra våningar när planet flög genom byggnaden.

-Men det kunde byggnaden ha klarat om man inte också haft effekterna av branden, säger Milan Veljkovic.

Han konstaterar att även om det finns byggnader i Sverige som är konstruerade för att stå emot terroristattacker – exempelvis kärnkraftverk – så är byggnaderna i vårt land inte generellt planerade med tanke på terrorism.

Han anser det viktigt med fortsatt forskning om vad som sker vid bränder.

-Reglerna för brand är ganska konservativa. En översyn av reglerna för ras är också motiverad. Men det går inte att bygga terroristsäkra byggnader av stål och betong, säger han.

Vad beträffar de två störtade Twin Towers så konstaterar han att de var mycket stryktåliga.

-Men påverkan på byggnaderna blev övermäktig. Speciellt av kollisionerna, säger han.

© Helena Viita
Publicerad
17-01-2003
NSD