Kokkärl för god miljö

Bättre kokkärl för matlagning i tredje världen kan ge en bättre miljö för alla på jorden.

Brage Norin, lektor i fysik vid Luleå tekniska universitet, forskar för att uveckla kokkärl som kan minska koldioxidutsläppen.

-Om vi haft en global miljöplanering skulle det ha pratats mer om de enorma miljöproblem som matlagningen i tredje världens hushåll orsakar.

BRAGE NORIN anser att koldioxidutsläppens påverkan på miljön är vår viktigaste framtidsfråga.

-Feminismen är otroligt viktig eftersom bristen på jämställdhet förtrycker oss alla. Där är processen långsam eftersom hindren sitter i människors huvud.

-Vad gäller miljön kommer vi att ställas mot väggen inom en snar framtid. Miljöfrågan kommer att skaka om oss i grunden.

-Redan nu planeras det för att bespruta vissa glaciärer i Alperna med reflekterande skikt för att hindra avsmältning.

-Kilimanjaro kommer att vara avklädd sin snöskrud om tio år.

-Nordpolens is har minskat i tjocklek med en tredjedel bara under 35 år.

DET BRAGE Norin pratar om är växthuseffekten.

För atmosfären runt jorden är gemensam oavsett var vi bor. Lokala utsläpp av koldioxid sprids med vinden, bidrar till att atmosfärens koldioxidhalt stiger och ger en ökad uppvärmning av jorden – en växthuseffekt.

-Koldioxidhalten i atmosfären ökar med nära 2 ppm (mikrogram per gram) per år. Om tio år passerar vi 400 ppm.

-De senaste 200 000 åren har atmosfärens halt av koldioxid aldrig varit högre än 300 ppm förutom under den senaste hundraårsperioden.

Brage Norin konstaterar att de svenska koldioxidutsläppen nästan är försumbara jämfört med de utsläpp som uppstår när hundra miljoner familjer i Kina lagar mat genom att elda sina järnspisar med billigt kol.

För även om varje amerikan sprider tio gånger mer koldioxid per år jämfört med en kines så är kineserna så många att utsläppen från deras matlagning är tio gånger större än Sveriges samlade koldioxidutsläpp.

-Matlagningen med kol i Kina skapar dagligen cirka två miljarder kilo koldioxid.

-En satsning i Kina på spisar som kan eldas med biobränsle kan ge en dramatisk effekt på koldioxidutsläppen.

BRAGE NORIN har ägnat 20 år av sin tid som fysiker till att forska kring förbränningstekniker.

De senaste sju åren har han samarbetat med Kina och besökt landet varje år.

Han bjöds in till Kina första gången när landets största kolpanneföretag letade efter forskare med kunskap om småskalig eldning.

-På bästa sändningstid visade kinesisk tv hur det brann i en kolpanna utan att det kom någon rök. Vi eldade med deras kol men lyckades få bort röken.

-Det här är ett problem som mängder av forskare har arbetat med i västvärlden men jag råkade vara i Kina i rätt tid.

-Efter tre år kopierades den tekniska lösningen av 30 olika företag i Kina. Det företag jag samarbetade med sålde 200 000 av de nya kolpannorna förra året.

BRAGE NORIN anser att pelletsförbränningsteknik i väst inneburit ett viktigt steg mot en teknik som kan vidareutvecklas och överföras till tredje världen.

-Den nya förbränningstekniken kan enkelt anpassas till torr biomassa. Då går det att använda biobränslen istället för fossila bränslen. I stora delar av världen finns inte pellets.

-Brännkopparna måste få en annan utformning så att de kan användas för andra biobränslen. Då blir det möjligt att skapa en ren gaslåga från biobränslen.

-Det blir också möjligt att laga mat med biobränslen och få en verkningsgrad som närmar sig de gaseldade spisarna.

Brage Norins vision är alltså att en ny förbränningsteknik ska göra att matlagningen i tredje världen ska kunna ske med hjälp av restprodukter från majsodlingar, risodlingar, solrosodlingar.

-90 procent av solrosodlingarna blir restprodukter. Detsamma gäller ris och majs. De restprodukterna kan användas som biobränsle.

BRAGE NORIN berättar om en kanadensisk forskare som utvecklat en brännare som eldas med restprodukter från risodlingar.

-Ritningarna till den brännaren kan hämtas på internet. Den är så lätt att tillverka att vilken bysmed som helst kan göra det. Det kärlet har fått stor spridning både i Vietnam och Filippinerna.

Brage Norin arbetar nu för att kunna förbättra förbränningskärlen och tekniken ytterligare.

För att skapa bättre förutsättningar att använda jordbruksrester som bränsle – och för att minska koldioxidutsläppen.

-Det vi kan göra i västvärlden är att sprida know-how om hur biobränsle kan användas till matlagning.

-Den låga verkningsgraden vid matlagning på öppen eld eller i primitiva eldningsanordningar är en av vår tids stora miljöfrågor.

-Det är först nu vi har möjlighet att utveckla en förbränningsteknik så att vi kan göra någonting åt det problemet.

© Helena Viita

Publicerad

30 april 2005

NSD