Han vill ha riktig vänskap

Riktig vänskap existerar bara mellan goda människor som vill varandra väl.

Falsk vänskap är värre än falskmynteri.

Det ansåg antikens Aristoteles.

Rickard Wahlberg har undersökt vad som sagts om vänskap – från antiken och fram till i dag.

Han har definierat två typer av vänskap.

Utbytesrelationer som förutsätter motprestationer och gemenskapsrelationer som är oegennyttig vänskap.

-Jag tror att få relationer är rena gemenskapsrelationer. Det kan gälla familjen eller någon uråldrig vän, säger han.

Rickard Wahlberg är lektor i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet. Han har gått igenom litteraturen – alltifrån antikens filosofer till dagens marknadsföringslitteratur – för att söka efter olika synsätt på vänskap.

Han har bland annat funnit plattformsvänskap.  Den består av ytliga makt-och jobbrelationer där värdet som vän beror på position.

-Jag kan tänka mig att Skandialedningen som är föremål för förundersökningar känner sig ganska övergivna av sina så kallade vänner.

De har kanske haft en plattformsbetingad vänskap där människor vill vara vän med den som har pengar, makt eller är kändis.

Fast Rickard Wahlberg menar samtidigt att om vänskapsband klippts av för ledningen i Skandia så kan det betraktas utifrån Aristoteles syn på vänskap.

Aristoteles beskrev tre typer av vänskap.

Verklig vänskap var inriktad på det goda och möjlig bara mellan goda människor. De andra två typerna av vänskap var nyttovänskap och nöjesvänskap.

Vänskap som handlade mer om att få egna fördelar än om intresse för den andra personens väl och ve.

Men Aristotelses såg inget fel i att säga upp äkta vänskap.

Det var tillåtet om vännen blivit till en  usling.

-I dagens språkbruk skulle det kanske motsvara skitstövel. När tar man avstånd från en vän som kör rattfull, som skaffat sig en stor fallskärm eller slår sin hustru?

Finns det gränser för när vänskapen tar slut? frågar sig Rickard Wahlberg.

Han har definierat två kategorier av vänskap:

Utbytesvänskap där grundbulten är att nyttan är större än uppoffringarna för vänskapen.

Gemenskapsrelationen utan kalkylerande eller krav på likvärdigt utbyte.

Ett nyckelbegrepp i den moderna synen på vänskap är förtroende och tillit.

Men Rickard Wahlberg har funnit tänkare som anser att ett marknads-och utbytestänkande kan appliceras även på äktenskap och relationer till barn.

-Becker ansåg att kostnaderna för att söka en ny partner skulle bli högre för den som redan ingått äktenskap eftersom ett äktenskap innebär en massa upplösningskostnader. Han förordade någon form av proväktenskap för att skaffa mer kunskap om partnern.

Rickard Wahlberg är kritisk till sådana tankar men tror ändå att det finns någon form av utbyte i vänskapsrelationer.

Vare sig det handlar om att sporta tillsammans, dela glädje och sorg eller bli bjuden på fest.

-I en utbytesrelation är det viktigt att båda presterar lika mycket även om det inte behöver clearas varje dag. Så är det inte i gemenskapsrelationer. När föräldrarna hjälper sina barn finns det ofta inte något långsiktigt egoistiskt motiv.

Rickard Whlberg har ställt upp en rad positiva nyttor av vänskap – både för gemenskapsvänskap och utbytesvänskap.

Samtidigt tycker han att det känns motbjudande att diskutera vänskap i utbytestermer.

-Men jag tror att det finns i bakgrunden. Annars blir det svårt att förklara varför vänner glider ifrån varandra. Inte så att vi sitter och kalkylerar över hur trevligt det är att ha den eller den som vän. Jag tror det sker på ett intuitivt plan. Vi vill ha vänner som ger oss stimulans. Även man och hustru kan ha en del bytesaffärer. Om jag sätter på vinterdäcken så slipper jag städa.

© Helena Viita

Publicerad

6 mars 2004

NSD

Nyttor av vänskap

Fysiologiska:

Mat

Gåvor

Kläder

Pengar

Säkerhetsbetingade

En form av försäkring

Vetskap om att det går att få stöd och hjälp

Trygghet – i nödsituationer

Sociala:

Sällskap – i motsats till ensamhet

Vänligt bemötande

Trevligt sällskap

Stimulerande umgänge

Gemensamma intressen

Delad glädje och sorg

Värdegemenskap

Gemenskap

Tillgivenhet

Diskussion av problem

Sporta tillsammans

Bli bjuden på fester

Uppskattning:

Bekräftelse

Uppmärksamhet

Statushöjning

Självförverkligande:

Personlig utveckling

Självförståelse

Möjligheter att umgås i fina kretsar

Känsla av att vara behövd

Bekvämlighet:

Inget tvång att lära känna nya människor

Trygghet i relationen

Kontinuitet i livet – tradition

Hjälp med småtjänster – exempelvis vattna blommor, posta brev…

Kalkylerbara:

Tillgång till nätverk

Information

Möjlighet till ekonomisk vinning

Möjlighet till icke-ekonomisk vinning

Förbättrat beslutsfattande i företag

Kundlojalitet

Framtida gentjänster