Etiketter: yttrandefrihet

  • Tankekontroll eller partilojalitet

    Bo Widegren gör sig  lustig – i en kommentar till mitt förra inlägg  – genom att lite raljerande beskriva  mej som en ”yttrandefrihetens apostel”. Jag tolkar formuleringen som att den syftar på mej. Jag känner mej därför tvungen att informera om att yttrandefrihetens apostlar är betydligt fler än så. Närmare bestämt – 17 100 personer.   Så många är nämligen medlemmarna i Journalistförbundet. Jag är dessutom övertygad om att det är många fler än dessa formella medlemmar som anser att yttrandefrihet omfattar även de [...]