Etiketter: utanförskap

  • Varför säger sosse efter sosse efter sosse – utanförskap?!!!

    Det är ju ett ord och en retorik som formats av den borgerliga alliansen i ett uttalat politiskt syfte;  att skapa ett Vi och Dom. Ett VI som är friska, välavlönade, som kan köpa Rut-tjänster… Ett DOM som är sjuka, arbetslösa, utförsäkrade… Med lägre människovärde. Begreppet utanförskap används för att underbygga den borgerliga alliansens uppfattning om Arbetslinjen. Och vad de menar med Arbetslinjen borde väl ha framgått med hårresande tydlighet. Att använda sig av begreppet utanförskap innebär total omedvetenhet om den människosyn som det ordet representerar – och [...]