Etiketter: språk

  • Ordlista…

    SAOL, synonymordböcker, TT-språket….  Med flera, med flera –  har jag ju alltid haft i mina bokhyllor både hemma och i arbetet. Men se den här uppdaterade ordlistan hade jag missat; upphittad hos Alliansfritt Sverige. Den är så briljant att jag kvider av skratt. Den kan jag nog försöka pressa in i någon av mina bokhyllor. Jag kan ju alltid slänga någon annan bok. Den Lilla Sociala Hjälpredan exempelvis. Där finns uppslagsord som arbetsmarknad, arbetsrätt, barnhälsovård, bostadsbidrag, existensminimum, handikapp, pensioner, sjukpenning, sjukvård…. Innebörden i de [...]

  • Nytt år – nya ord

    Bäst att datera upp sig lite även på språket inför det nya året. I bloggen psykbryt såg jag ett nyord som språkrådet inte lanserat ännu. Kanske lite djärvare och mer nyskapande än ordet gammelmedia.

  • Luleå tekniska universitet

    Utvecklingen av långsiktig ”levande” kommunikationsplan med detaljerade kommunikationsaktiviteter för det kommande året där man på ett proaktivt sätt säkerställer positioneringen med en bruttolista med aktiviteter som snabbt sätter igång kommunikationen. Här finns såväl de verksamhetsmässigt rent nödvändiga kommunikationstillfällena som tillfällen att utnyttja omvärlden samt rent proaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kommer att spänna över alla kanaler, webb, pr, annonsering e t c.      Luleå tekniska universitet tänker visst satsa på att marknadsföra sig. Jag såg att det var en upphandling på gång och [...]