Tag Archives: sport

Sportnyheter…

”Tidningarna tar timmar. Ändå står det förbluffande lite i dem, i relation till sidantalet. Sporten får mesta utrymmet. Liksom i TV.n. Sportnyheter är riksnyheter och sportangelägenheter riksangelägenheter. Om [..]

Genus, massmedier , , , ,