Etiketter: sjukskrivningsupproret

  • Avhumaniseringens debattör – Hanne Kjöller

    Hanne Kjöller i Dagens Nyheter är en av de mest människoföraktande skribenter som upplåtits plats i en normal dagstidning. Jag kan inte undgå att fråga mej varför en tidning vill profilera sig med krönikörer som uttrycker ett sådant förakt för människor som blivit sjuka – i synnerhet de som fått psykiska diagnoser eller blivit utbrända. Hyser Hanne Kjöller samma välmurade förakt mot människor som blir arbetsoförmögna fysiskt? De som kanske blivit rullstolsburna efter en svår trafikolycka. Eller en arbetsplatsolycka. De som fått whiplashskador och [...]

  • Sjukskrivningsupproret

    Har helt missat den här namninsamlingen; men givetvis måste det bli ett uppror. Låt oss hoppas att alla de som  - ännu (?) - är friska också ställer upp vid demonstrationerna. Sjukförsäkringsreglerna är okänsligt inhumana;  slår sönder människors liv. Är det ett sådant samhälle vi vill ha? De som är friska och har arbete; har fått det bättre med sänkta räntor och sänkta inkomstskatter. De som är arbetslösa  eller som arbetat sig till ohälsa - ska plötsligt betraktas som B-människor. De sjuka har hittills inte sett en antydan till [...]