Etiketter: S-kvinnor

  • S-kvinnor i Stockholm

    Igår fick jag S-kvinnornas tidning Morgonbris.  För en tid sedan fick jag också ett mail med inbjudan till en träff för nyblivna s-kvinnor som ska hållas i Stockholm kommande helg. I år sa jag till en kvinna som är medlem i S-kvinnorna i Luleå att jag ville komma med i S-kvinnorna. Jag har ännu inte blivit kallad till något möte; och har således ännu inte heller varit medlem hos S-kvinnorna. Enligt den kvinna jag talade med hos S-kvinnorna i Stockholm [...]