Etiketter: mobbare

  • Måltavla för psykosocialt störda

    Hittade en mycket intressant länk om mobbning som svarar på frågan om vilka som faller ”offer” för mobbning. Här används också ordet måltavla istället för ordet offer. Jag instämmer; offer har en dålig klang; det ger intryck av att den som mobbas är någon ynklig liten stackare… Så är ju ofta inte fallet. Tvärtom. Däremot kan självklart även de som är starka och har stor integritet få svåra hälsoproblem om de utses till måltavlor eller spottkoppar för dysfunktionella och onda människor. För visst är de som mobbar [...]