Etiketter: Luleå tekniska universitet

  • Luleå tekniska universitet

    Utvecklingen av långsiktig ”levande” kommunikationsplan med detaljerade kommunikationsaktiviteter för det kommande året där man på ett proaktivt sätt säkerställer positioneringen med en bruttolista med aktiviteter som snabbt sätter igång kommunikationen. Här finns såväl de verksamhetsmässigt rent nödvändiga kommunikationstillfällena som tillfällen att utnyttja omvärlden samt rent proaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kommer att spänna över alla kanaler, webb, pr, annonsering e t c.      Luleå tekniska universitet tänker visst satsa på att marknadsföra sig. Jag såg att det var en upphandling på gång och [...]