Etiketter: kränkande särbehandling i arbetslivet

  • Kränkande särbehandling i arbetslivet

    Apropå tjejen som skrev ofördelaktigt om chefen på sin blogg och nu anklagats för bedrägeri – så blir jag påmind om mobbningsprocessers förlopp. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling ger ganska bra exempel på vad kränkande särbehandling är:   -förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj. -medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan -medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande -uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar av arbetstagaren -förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar, t ex [...]