Etiketter: konstfack

  • Anna Odell borde få guldspade – inte släpas inför tinget

    Redan från start har jag sympatiserat med Anna Odells konstprojekt.  Redan innan jag läst mej till hennes egna erfarenheter föreföll hennes projekt att ge röst åt de mest maktlösa. De som drabbats av psykisk sjukdom. En annan utsatt grupp är förstås även gamla som vårdas i äldreboenden -och som riskerar att schablonmässigt stämplas som dementa och därmed bli tvångsmedicinerade med psykosmediciner eller antidepressiva piller. I takt med att debatten om Anna Odells konstprojekt fortsatt har makten på alldeles egen hand klätt av sig alldeles naken och demonsterat sin frustration [...]