Etiketter: forskning

  • Luleå tekniska universitet

    Utvecklingen av långsiktig ”levande” kommunikationsplan med detaljerade kommunikationsaktiviteter för det kommande året där man på ett proaktivt sätt säkerställer positioneringen med en bruttolista med aktiviteter som snabbt sätter igång kommunikationen. Här finns såväl de verksamhetsmässigt rent nödvändiga kommunikationstillfällena som tillfällen att utnyttja omvärlden samt rent proaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kommer att spänna över alla kanaler, webb, pr, annonsering e t c.      Luleå tekniska universitet tänker visst satsa på att marknadsföra sig. Jag såg att det var en upphandling på gång och [...]

  • Talang, tolerans, teknologier

    Hade uppdraget att dokumentera ett intressant seminarium – för en tid sedan. Där förmedlades många goda och kloka tankar – som jag självklart måste förmedla till fler. Det var en konferens med mången intressant kunskap om kreativitet, tolerans, genus och om dagens unga – som är morgondagens vuxna. Inte minst talades det om hur viktiga dessa tillgångar är för samhällens tillväxt och utveckling. Det går att läsa min dokumentation av den konferensen genom att klicka på länken: (pdf-fil).