Etiketter: folkpartiet

  • Rosengård och separationspolitik

    Läser en intressant bok -  ”Nation & Identity in Contemporary Europe” (Brian Jenkins och Spyros A.Sofos). Kan inte undgå att associera till händelserna i Rosengård. Eller för den delen till integrations- och jämställdhetsministern Nyambko Sabunis kommentarer. Det är föräldrarnas ansvar. Så lyder hennes analys av orsakerna till vad som händer i Rosengård. Sverige säger sig vilja ha ett mångkulturellt samhälle. Trots det så har vi en historisk, väl grundlagd, för att inte säga cementerad,  separationspolitik och segregationspolitik. Särskilt tydlig när det gäller boendet. Den geografiska platsen har stor betydelse för [...]