Etiketter: etiska pressregler

  • Allmänintresse…..

    Det kan vara det som för tillfället passar den ansvarige utgivaren bäst. Det säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin i ett intressant blogginlägg under rubriken ”Filosofichock på publicistklubben”. Det är alldeles uppenbart att hans argumentation ligger på en betydligt högre nivå än den NSDs utgivare presenterat i sitt försvar av namnpubliceringen i NSD. Helins argumentation – och skäl – till att välja rakt motsatt väg – d v s att inte publicera namnet på den man som är misstänkt för att [...]

  • Populistisk namnpublicering i NSD

    NSDs ansvarige utgivares beslut att publicera namnet på en tidigare okänd gruvarbetare avslöjar endast ren och skär populism. Dessutom en människosyn där en utgivare utifrån vad som tycks vara något slags  omnipotenta bevekelsegrunder gett sig själv befogenheter att vara skarprättare. Att fatta den här sortens beslut kräver mänskliga insikter; ett väl grundat och ansvarsfullt etiskt ställningstagande och en förmåga till inlevelse i hur människor kan drabbas av beslut som fattas utan empati eller utifrån en okänslighet som tycks gränsa till känslokyla. De anhöriga till den unga kvinna som förlorat [...]