5. Så gjordes jämställdhetsanalysen

 

Serien Jämställdhet och dagspress bygger på en vetenskaplig undersökning utförd av mig, Helena Viita,  vid Göteborgs universitet.

Sammanlagt 2 281 tidningsartiklar om inrikesnyheter har analyserats med metoden systematisk kvantitativ innehållsanalys.

I varje artikel har 26 olika aspekter på jämställdhet undersökts.

Dessa aspekter har förts in på kodscheman – ett för varje artikel – matats in i dator och kommit ut ur datorn i form av ett flertal kilo datalistor.

Datalistorna har bearbetats, omvandlats i tabeller och tolkats.

Sammanlagt åtta dagstidningar – Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren, Smålands Folkblad, Jönköpings-Posten, Västgöta-Demokraten, Borås Tidning, Dagens Nyheter och Stockholms-Tidningen har undersökts under fem nyhetsdagar.

Att endast inrikesnyheter analyserats innebär bland annat att artiklar på specialsidor som exempelvis sport, inte inkluderats i analysen.

Inte heller skribenten har lyckats ställa sig vid sidan om den mest traditionella delen av den kvinnliga sfären reproduktion.

På grund av havandeskap och förlossning – och rekommenderad vila i samband därmed låg arbetet med undersökningen nere nära ett år.

När det avslutande arbetet skedde, våren 1986, i pauser mellan amning och blöjbyten; i en studielägenhet i Göteborg, hade en av tidningarna, Stockholms-Tidningen gått i graven.

Ytterligare en av de undersökta tidningarna, Västgöta-Demokraten, har senare gjorts om till veckotidning.

Norrbottens Journalistförening har stött undersökningen med ett stipendium på 1 500 kronor. I övrigt har skribenten bekostat undersökningen själv.

Några källor som aktualiserats i artikelserien är:

Lennart Weibull: Tidningsläsning i Sverige

Denis McQuail: Masscommunication theory.

Sveriges Radios förlag: Sakligt Opartisk Jämställt. Ulla B Abrahamsson m fl.

Tv-program för kvinnor och män?

Jämställdhet i utbildnings-tv

Nyheter för kvinnor och män?

Gaye Tuchman m fl: Heart and Home.

Karle Nordenstreng: Kommunikationsteori.

Herbert J Gans: Deciding What´s News.

Ingrid Fredriksson: Könsroller.

Arbetsmarknadsdepartementet; Sida vid sida.

Svenska Kommunförbundet; Kommunalt förtroendevalda

Statistiska Centralbyrån; På tal om kvinnor och män.

Comments are closed.