Han vill ha riktig vänskap

 

Riktig vänskap existerar bara mellan goda människor som vill varandra väl.

Foto: MARKUS NAARTTIJÄRVI

Falsk vänskap är värre än falskmynteri.

Det ansåg antikens Aristoteles.

Rickard Wahlberg har undersökt vad som sagts om vänskap – från antiken och fram till i dag.

Han har definierat två typer av vänskap.

Utbytesrelationer som förutsätter motprestationer och gemenskapsrelationer som är oegennyttig vänskap.

-Jag tror att få relationer är rena gemenskapsrelationer. Det kan gälla familjen eller någon uråldrig vän, säger han.

Rickard Wahlberg är lektor i industriell marknadsföring vid Luleå tekniska universitet. Han har gått igenom litteraturen – alltifrån antikens filosofer till dagens marknadsföringslitteratur – för att söka efter olika synsätt på vänskap.

Han har bland annat funnit plattformsvänskap.  Den består av ytliga makt-och jobbrelationer där värdet som vän beror på position.

-Jag kan tänka mig att Skandialedningen som är föremål för förundersökningar känner sig ganska övergivna av sina så kallade vänner.

De har kanske haft en plattformsbetingad vänskap där människor vill vara vän med den som har pengar, makt eller är kändis.

Fast Rickard Wahlberg menar samtidigt att om vänskapsband klippts av för ledningen i Skandia så kan det betraktas utifrån Aristoteles syn på vänskap.

Aristoteles beskrev tre typer av vänskap.

Verklig vänskap var inriktad på det goda och möjlig bara mellan goda människor. De andra två typerna av vänskap var nyttovänskap och nöjesvänskap.

Vänskap som handlade mer om att få egna fördelar än om intresse för den andra personens väl och ve.

Men Aristotelses såg inget fel i att säga upp äkta vänskap.

Det var tillåtet om vännen blivit till en  usling.

– I dagens språkbruk skulle det kanske motsvara skitstövel. När tar man avstånd från en vän som kör rattfull, som skaffat sig en stor fallskärm eller slår sin hustru?

Finns det gränser för när vänskapen tar slut? frågar sig Rickard Wahlberg.

Han har definierat två kategorier av vänskap:

Utbytesvänskap där grundbulten är att nyttan är större än uppoffringarna för vänskapen.

Gemenskapsrelationen utan kalkylerande eller krav på likvärdigt utbyte.

Ett nyckelbegrepp i den moderna synen på vänskap är förtroende och tillit.

Men Rickard Wahlberg har funnit tänkare som anser att ett marknads-och utbytestänkande kan appliceras även på äktenskap och relationer till barn.

– Becker ansåg att kostnaderna för att söka en ny partner skulle bli högre för den som redan ingått äktenskap eftersom ett äktenskap innebär en massa upplösningskostnader. Han förordade någon form av proväktenskap för att skaffa mer kunskap om partnern.

Rickard Wahlberg är kritisk till sådana tankar men tror ändå att det finns någon form av utbyte i vänskapsrelationer.

Vare sig det handlar om att sporta tillsammans, dela glädje och sorg eller bli bjuden på fest.

– I en utbytesrelation är det viktigt att båda presterar lika mycket även om det inte behöver clearas varje dag. Så är det inte i gemenskapsrelationer. När föräldrarna hjälper sina barn finns det ofta inte något långsiktigt egoistiskt motiv.

Rickard Whlberg har ställt upp en rad positiva nyttor av vänskap – både för gemenskapsvänskap och utbytesvänskap.

Samtidigt tycker han att det känns motbjudande att diskutera vänskap i utbytestermer.

– Men jag tror att det finns i bakgrunden. Annars blir det svårt att förklara varför vänner glider ifrån varandra. Inte så att vi sitter och kalkylerar över hur trevligt det är att ha den eller den som vän. Jag tror det sker på ett intuitivt plan. Vi vill ha vänner som ger oss stimulans. Även man och hustru kan ha en del bytesaffärer. Om jag sätter på vinterdäcken så slipper jag städa.

© Helena Viita
NSD
Norrländskan
6 mars 2004
 
Rickard Wahlberg vill att det ska finnas riktig vänskap som inte har något med kalkylerande att göra.  ”Men jag kan samtidigt känna en viss oro när jag tänker på vad som är bärande element i marknadsföringslitteraturen. Där är utbyte ett centralt begrepp”. 
 
 
Nyttor av vänskap
 
Fysiologiska:
 Mat
Gåvor
Kläder
Pengar
Säkerhetsbetingade
En form av försäkring
Vetskap om att det går att få stöd och hjälp
Trygghet – i nödsituationer
Sociala:
Sällskap – i motsats till ensamhet
Vänligt bemötande
Trevligt sällskap
Stimulerande umgänge
Gemensamma intressen
Delad glädje och sorg
Värdegemenskap
Gemenskap
Tillgivenhet
Diskussion av problem
Sporta tillsammans
Bli bjuden på fester
Uppskattning:
Bekräftelse
Uppmärksamhet
Statushöjning
Självförverkligande:
Personlig utveckling
Självförståelse
Möjligheter att umgås i fina kretsar
Känsla av att vara behövd
 
Bekvämlighet: 
Kontinuitet i livet – tradition
Inget tvång att lära känna nya människor
Trygghet i relationen
Hjälp med småtjänster – exempelvis vattna blommor, posta brev…
Kalkylerbara:
Tillgång till nätverk
Information
Möjlighet till ekonomisk vinning
Möjlighet till icke-ekonomisk vinning
Förbättrat beslutsfattande i företag
Kundlojalitet
Framtida gentjänster
 
 

Comments are closed.