Transformation

Fick en bok i min hand. Och kände det som att jag blivit utkastad i yttre rymden. Jag läste fram och tillbaka, fram och tillbaka.

Efterhand främst driven av ursinne och en beslutsamhet att försöka förstå om HR-transformation ens är värt att vilja förstå.

Jag är närmast mållös över att något kan beskrivas så obegripligt språkligt och pedagogiskt oskickligt.

Boken handlar om HR-transformation.

En viktig arbetsuppgift i journalistik är att göra ett slags transformationer; fast av helt annan typ än det som är ämnet för den här boken.

Det vill säga; i yrkeskunskapen ingår att kunna formulera om (över)komplicerade utsagor och texter till ett språk så att gemene man och kvinna ska kunna förstå.

Fullblodsakademiker tillhör en yrkesgrupp som kan vara bland de svårare att översätta.

Många akademiker inser inte att de teorier de kanske arbetat år med att mejsla ut och vrida och vända på inte går att beskriva komplett och i alla dess hemliga vindlingar för en allmänhet utanför deras disciplin.

Det kräver mycket transformationsskicklighet för att på det begränsade utrymme som en dagstidningsartikel innebär kunna kristallisera ut akademikers (över)komplicerade material till något mer tillgängligt.

Och det bör ju göras; för forskning är som bekant något som allmänheten både ska ha tillgång till och glädje av.

Ibland är det tröttsamt att möta alla fördomar, vrångbilder och ytliga kunskaper om vad professionen journalistik innebär.

Skicklig och pedagogisk transformation av komplicerade sammanhang, skrivna eller verbalt uttryckta, ingår i yrkeskunskapen.

Och då talar jag om något helt annat än HR- transformation eller den otillgängliga språkliga transformation som den här boken innebär.

Den skulle behöva en språklig och pedagogisk  transformation.

För övrigt är jag tveksam till om HR-transformationer skapar positiva värden – som överväger de negativa – för de organisationer som tvingas igenom ekluten.

Eller för de anställda som rationaliseras bort.

IMG_3462

 

 

 

 

 

IMG_3464

 

 

 

 

 

 

 

IMG_3485

 

Arbete, studier , ,

Comments are closed.