Välstånd eller arbete

‘Rätten till välstånd’ innebär möjligheten att leva som en människa och föda barn till inträde i ett bättre samhälle än vårt, medan ‘rätten till arbete’ enbart innebär rätten att alltid vara en löneslav, en träl, underordnad och exploaterad av framtidens medelklass.

Rätten till välstånd innebär Social Revolution.

‘Rätten till arbete’ innebär ingenting annat än kommersialismens grottekvarn. Det är hög tid för arbetaren att kräva sin rätt till det gemensamma arvet och ta det i besittning.

Hittat i boken ”Arbetssamhället” av Roland Paulsen som i sin tur citerat Peter Kropotkin.

politik , ,

Comments are closed.