Diverse anteckningar och minneslappar… (1)

Anteckningar och minneslappar

Anteckningar och minneslappar

 

”Grävjournalistik. Grabbighetens sista bastion” 

Liv i Sverige.

Elisabeth Kostova ”Historikern” 

 

 

Anteckningar från biblioteksdagarna i Luleå för några år sen när jag deltog som ersättare i kulturnämnden.

”Sköntlitteraturen är bibliotekens hjärta. Fakta är deras hjärna”

”Samla, ordna, hitta…Bibliotekariernas kännetecken”

Terry Pratchett    ”I lagens namn” – en roman om skivvärlden.

 

– Dom drömda böckerna. Det finns otaliga sådana som inte blivit skrivna.

– Bibliotekarier=tempelvestaler. 

– Kampanja kring litteratur.

 

-Varför lever bilden av bibliotekarien som den arga tanten kvar?

– Jag tror det beror på att bibliotekarier är kunniga.

-Jag tror det är barnboksmakarna som gör det.

 

Mikita Brottman – ”The solitary vice against reading”  om läsningens storhet. 

”Hyssj! av Jean-Marie Gourio. 

Samlingarna Laponica.

 

Parlör från 1700-talet. Exempelvis  ”Ska vi gå till skogen och fånga fågel”

Projektet Berenice 

www. litteraturbanken.se   Gratis e-böcker av svenska klassiker.

-Konstverk som mental struktur eller materiellt föremål; bärare av litteraturen. (Apropå upphovsrätt)

Språkbanken 

 

Och så ett tidningsurklipp…

 

Det är vägen som är mödan värd...

Det är vägen som är mödan värd…

 

 

Och sedan ytterligare en längre anteckning….

Från Ekots lördagsintervju i januari 2013 med Arbetsförmedlingens dåvarande chef Angeles Bermudez-Svankvist.

(Jag har låtit Angeles B-S språkliga felformuleringar vara oförändrade)

 

Fråga: Vad är Arbetsförmedlingens huvuduppgift eller centrala uppdrag?

Angeles B-S: -Framför allt att se till att människor som är svagt rustade för att komma in på arbetsmarknaden får utbildning, kompetens och sociala nätverk så att man så snabbt som möjligt kan bli egenförsörjande och också att arbetsgivaren får den arbetskraft den har behov av så att det handlar om att skapa relationsskapande möten.

Det handlar om svagt utrustade människor? När du fick jobbet 2008 sa dåvarande arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin att Arbetsförmedlingens centrala uppdrag är att förmedla arbete. Punkt. Har det ändrats på något sätt?

Angeles B-S: – Förmedla arbete är alltid givetvis målet i sig. Men för att kunna uppnå det målet måste människor få den rustning och den möjlighet till att kunna uppnå det målet. Och den gruppen som idag finns hos oss är väldigt utsatta och socialt kanske inte varit inne på arbetsmarknaden.

– Sen har vi en grupp människor som är väldigt starkt rustade med akademisk bakgrund men har internationell bakgrund men har svårt att ändå komma in för att man kanske inte har validerat kompetensen.

– Så vårt uppdrag är väldigt diversifierat och också samhällsbärande uppdrag. Det är grupper som tar längre tid för dom här individerna och människorna som varit borta länge att komma till arbete….

Strax efter intervjuas arbetslösa Erik som arbetat 30 år inom finansmarknaden och som anser att Arbetsförmedlingens arbete är av noll och intet värde.

Något Angeles Bermudez-Svankvist kommenterar:

– Det som bekymrar mig är att Erik har 30 års erfarenhet av finansmarknaden och han borde ha väldigt lätt att komma in. Och där kan jag känna att det finns på arbetsmarknaden en diskriminering mot människor som kanske har varit på ett arbete under en lång tid och kanske kommit i en ålder och så är man inte så mycket värd längre. 

– Så vi har också ett ansvar i den allmänna retoriken att inte diskriminera människor på grund av ålder. Så jag beklagar att Erik inte fått det han önskar och kanske hade rätt till…

Och så vidare…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kultur , , , , , ,

Comments are closed.