Hegel om sunt förnuft

Hittade några citat som känns värda att hålla i minnet när det är valrörelse och dogmatismen ger sig ut på triumftåg.

Citat som givetvis kan tolkas på många olika sätt beroende på vem som läser…

Själv hoppas jag på människors sunda förnuft, på skärpta kritiska vapen och förmågan att skilja sant från falskt när partipolitiska profetior döljer verkligheten bakom skumraskretorik och förutbestämt partispinn.

Ett par citat av Friedrich Hegel:

Den som önskar att ingenting existerar som bär en motsägelse inom sig han önskar i själva verket att ingenting levande skulle existera. Ty livets kraft och än mer andens makt består just i att inom sig uppställa motsägelserna och övervinna dem. Detta utgör livsprocesserna och livet är blott som en process.

Och Hegel igen – i vad som ska ha varit en diskussion med Goethe. Citerat ur en bok av marxisten Gunnar Gunnarson.

Dialektiken är i grund och botten ingenting annat än den regelmässiga och metodiska utbildning av den motsägelselusta som finns hos alla människor och som är en gåva som visar sin storhet när det gäller att skilja det sanna från det falska.
Sedd i den här belysningen så blir dialektiken det sunda förnuftet som är allas gemensamma egendom och som vägrar att se bara en sida av saken.
På så sätt så blir den en instans som korrigerar begreppens ensidighet, som utvinner väsentliga förut dolda innehåll i dem, utvecklar deras fruktbarhet.
Dialektiken befriar en från det dogmatiska tänkandet som så nära hänger samman med den härskande makten, som betjänar sig av metafysiska och doktrinärt stela föreställningar om att upprätthålla ett bestående samhälle.
Dialektiken frigör tänkandet ifrån begränsning och förstockelse, den skärper kritikens vapen och gentemot konservatismen så blir den ett revolutionärt element.

politik , , ,

Comments are closed.