Huga, huga

Kusligt cynisk och auktoritär typ den där Niccolò Machiavelli.  Ett citat ur hans bok ”Fursten”.

Det återstår nu att se vad en furste bör iaktta i sitt förhållande till sina undersåtar och vänner.

Därför att jag vet att många redan skrivit om detta är jag rädd att jag då jag även skriver därom får namn om mig att vara inbilsk eftersom jag särskilt när jag diskuterar detta ämne skiljer mig från de andra i min uppfattning.

Men då det är min avsikt att skriva något som är till nytta för dem som förstår det synes det mig vara lämpligare att hålla sig till den verkliga sanningen om saken än till fantasier om den.

Många har fantiserat om fria statsformer och furstendömen som man vare sig sett eller hört talas om i verkligheten.

Ty skillnaden mellan hur man lever och hur man bör leva är så stor att den som inte intresserar sig för det man gör utan för allt man bör göra snarare lär sig att framkalla sin undergång än sin framgång.

Ty en man som vill visa sin godhet i alla sina handlingar går under bland alla dem som inte är goda.

Följaktligen måste en furste som vill hålla sig kvar vid makten lära sig att inte vara god men att kunna synas god eller inte allt eftersom omständigheterna fordrar det.

Ty om man noggrant betänker allt så finner man då man följer verkningarna av det som tycks vara en god egenskap att den för till undergång medan den egenskap som synes vara dålig för till säkerhet och välstånd.

 

Arbete, Politik ,

Comments are closed.