Husby

Har följt händelserna som började i Husby och sedan spred sig som en löpeld över förorterna.

De oändliga tolkningarna.
I ett skede så upphettat att det inte funnits plats för eftertanke.
Medier har – i ivern att sjösätta nya mediekanaler – gjort ståuppare ute i Husby och förvandlat sociala upplopp till happenings.

Åsikter och information har växlats om till desinformation och ren propaganda.
Vänster eller högerpropaganda.
För att inte tala om nationalist-och rasistpropaganda.

Är för övrigt de här uppgifterna information, propaganda eller fakta?

Somliga har utifrån alldeles egna agendor – och ibland helt motsatta politiska/ideologiska uppfattningar – välkomnat att oron fortsatt och via sociala medier och på tryggt avstånd eldat under brasorna.

Många har bidragit till att trigga förloppet, exploaterat det som hänt och därmed också de människor som är närmast berörda.

Debattörer uppvuxna i ekonomiskt privilegierade kärnfamiljer och trygga villaområden utan erfarenhet av livet i vare sig förort eller ens hyresrätt har setts putsa sina (vänster)varumärken och tolkat livsvillkoren för förortsfolket.

Hanne Kjöller har givetvis utmärkt sig i vanlig ordning.
Det skulle vara intressant att se vilka slutsatser en psykolog skulle dra av ett Rorschachtest på Hanne Kjöller.

Här är i alla fall länk till en mycket läsvärd essä som förmedlar insikter medierna inte haft plats för under veckan när social utsatthet och klasskillnader uttryckts via Stockholms förorter.

, , ,

Comments are closed.