Mobbning. En kriminalitet lagen bjussar på.

Har skrivit tusentals artiklar under de cirka 30 år jag arbetat som journalist.

Och kanske glömt lika många.

Andra har känts oerhört viktiga.

Hittade glatt överraskad några häromdagen – som jag med beklagande trott varit bortstädade.

Läs gärna om de artiklarna – i föregående blogginlägg.

Det är inte tillräckligt att stanna vid att sympatigråta med människor som utsatts för vuxenmobbning.

Nä, det räcker inte alls.

Sönderslagna yrkeskarriärer

Priset kan vara högt för de som utsatts för det grova psykiska våld som mobbning är.
De kan ha fått utmattningsdepressioner, posttraumatiska stressyndrom,  sönderslagna yrkeskarriärer – och som en följd av det – givetvis också förstörda personliga ekonomier.

Alla delade erfarenheter av människor som blivit utsatta visar tyvärr att de förövare som orsakat förödelsen ofta går vidare i sina egna karriärer.

Utan att någon eller något hindrar dem.

I somliga fall kan det till och med vara så att deras delaktighet – eller bortvända blick –  varit befrämjande för deras karriärer.

Vilka psykologiska förträngningsmekanismer använder de sig månne av för att ansvarsbefria sig själva från en förödelse de varit delaktiga i att skapa?

Inför framtiden

Agera för förändrad arbetsmiljölagstiftning när det handlar om mobbning.

För visst har det väl gråtits tillräckligt länge över det faktum att så många människor skadas socialt, psykiskt och ekonomiskt av mobbning i arbetslivet.

Och visst har det väl omtalats tillräckligt många gånger att människor som utsätts för mobbning oftast står helt övergivna.

Inte bara av människorna i den närmaste arbetsmiljön – utan även av lagar och regelverk.

Lagar och regelverk räcker helt enkelt inte till.

Dom är alltså ett slags tjusiga dekorativa papperstigrar – utan reell verklighetsanpassning.

Eller är det så illa att de som har möjlighet att arbeta för att tillämpa lagar och regler inte är intresserade av att ta på sig slitet att göra något.

Det går egentligen att lägga något slags karbonpapper mellan många fall av mobbning.

Vad som är kusligt med många fall av mobbning är just att mönstret och maktmissbruket är så förödande likt.

Tyvärr tycks de flesta utsatta göra samma erfarenheter även av sina fackliga organisationer.

Att de sviker den utsatte medlemmen, eller rent av ansluter sig till förövarna.

Något som Maciej Zaremba – dragit slutsatser av.

Det vill säga; det inbyggda problem som finns i oändligt många mobbningssituationer är att förövare och offer – ofta är medlemmar i samma fackliga organisation. 

Så därmed hamnar fackliga organisationer på något slags dubbla stolar.

Vad utsatta skulle behöva vore tillgång till neutral advokat/ombudsman – varför inte en mobbningsombudsman – fast helst med större handlingskraft än vad redan befintliga diskrimineringsombudsmän visat sig ha.

Sen vore det givetvis önskvärt att åklagare äntligen och slutligen – och för första gången – faktiskt testar lagen och väcker åtal mot den typ av planerade  och utstuderade arbetsmiljöbrott som mobbning faktiskt är.

Mobbning , ,

Comments are closed.