Arkiv: juni2010

  • Mobbning-näst vanligaste orsak till långa sjukskrivningar

    Det har debatterats mycket om hälsa; socialförsäkringar; utförsäkringar… Ett stort samhällsproblem; och ett mycket vanligt skäl till långtidssjukskrivningar – brukar kallas utbrändhet. Ett vanligt skäl till vad som populärt brukar gå under beteckningen utbrändhet finns i arbetsorganisationer. Men ännu allvarligare; skälet finns också i vuxenmobbning och kränkande behandling. Mobbning kan ge mer bestående skador än utbrändhet; det kan även resultera i posttraumatiskt stressyndrom. Eftersom Dagens Nyheter nu uppmärksammar allvaret i att många människor mobbas ut från sina arbetsplatser; och i [...]