Om rätten till sitt modersmål

Sverigefinländarna som kom till Sverige som unga; och som har arbetat här ett helt yrkesliv börjar nu bli gamla.

Tyvärr kommer nog många, – de flesta ? – att hinna sluta sina liv innan beslutsfattare brytt sig om att anpassa äldreomsorgen även till sverigefinländarna.

Sverigefinländarna är en av Sveriges största invandrargrupper.

Många människor som blir äldre; och dementa – kanske efter en stroke – kan tappa förmågan att kommunicera på sitt andra språk.

I det här fallet svenskan.

Däremot behåller många av de som blivit dementa kunskaperna om sitt modersmål, sitt första språk – i det här fallet finskan.

Men rätten att få en omvårdnad som ger möjligheten att kunna kommunicera är ytterst bristfällig inom vård och omsorg.

Dessutom.

Många som är andra generationens invandrare – barn till de föräldrar som nu blivit åldringar – blev heller aldrig särskilt uppmuntrade eller informerade om rättigheten att lära sig sina föräldrars modersmål.

Det betyder i realiteten att åldrande föräldrar och deras barn – som kanske är den åldrande människans främsta trygghet – också tappat möjligheten att prata med varandra.

Här finns lite mer att läsa om den maktlöshet gamla kan uppleva.

Och här finns en annan läsvärd artikel skriven av Yasmine El Rafie på Märkesårets hemsida.

Jag tror faktiskt jag skulle ha kunnat skriva den lika bra själv, som dotter till en sverigefinländsk mamma.

Här är för övrigt ett par av de bättre tal som hölls i samband med högtidlighållandet av Märkesåret 1809.

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>