Arkiv: juni2010

  • Om rätten till sitt modersmål

    Sverigefinländarna som kom till Sverige som unga; och som har arbetat här ett helt yrkesliv börjar nu bli gamla. Tyvärr kommer nog många, – de flesta ? – att hinna sluta sina liv innan beslutsfattare brytt sig om att anpassa äldreomsorgen även till sverigefinländarna. Sverigefinländarna är en av Sveriges största invandrargrupper. Många människor som blir äldre; och dementa – kanske efter en stroke – kan tappa förmågan att kommunicera på sitt andra språk. I det här fallet svenskan. Däremot behåller [...]