Arkiv: april2010

  • Toblerone som partimarkör

    Grubblar fram och tillbaka kring det stora oväsendet efter Odells politiska metafor om ”Tobleronepolitik”. Jag blir inte alls upprörd. Hur jag än grubblar Gubbighet, säger någon. Fy skäms, säger en annan, drar slutsatsen att det är en ny Mosa-Mona kampanj och skriver ett öppet indignerat brev med krav på att Odell ska censureras av sin partipatron Även om jag försöker gräva mej ner i mina samhällskunskaper så misslyckas jag helt med att förstå de tankelekar som resulterar i slutsatser om [...]