Arkiv: april2010

  • Fåglarna kvittrar; om än med lite sot i fjädrarna

    Vi börjar rutinmässigt våra dagar med att inhämta de färska vulkanrapporterna. Är det månne så våra liv ska inrättas i framtiden? Vad vi vet sedan länge, länge, länge är att vi behöver ställa om våra samhällen och våra utsläpp av växthusgaser. Vad vi också redan vet är att välgödda makthavare trots år efter år efter år efter år efter år av internationellt konferensande misslyckats med att enas och inte nått mer än tjusiga, svårtolkade och halvfärdiga miljömål. Så nu är det kanske äntligen slut [...]