Arkiv: april2010

  • Littorins föräldraansvar spelar roll…

    Ibland blir jag aningen trött… För att det ibland tycks som att envar som har förmågan att uttrycka sig någotsånär begripligt anser sig behärska allt om medier, publiceringar, journalistik… Ser nu att några bloggare börjat skapa något slags renhetsregler. I vissa fall inspirerade av att Aftonbladet nu skrivit om Littorins vårdnadstvist. Jag kan inte avhålla mig från att lämna en liten försynt upplysning;  det finns en yrkesgrupp kallad journalister; som arbetat yrkesmässigt med kritisk samhällsbevakning under decennier. Så för att [...]