Arkiv: mars2010

  • Vem vill se sin mamma arbeta som hembiträde. Inte jag.

    Sifferexcersisen tycks ha tagit över i förhållande till ideologin hos många av de som debatterar hushållsnära tjänster. Jag orkar inte ens gå in på alla alla siffror som de olika debattörerna slår varandra i huvudet med; för att hävda sina ståndpunkter. Det tycks för övrigt allt mer som att den här valrörelsen handlar om att trixa med siffror. Är det så att den vanliga väljaren bör vara statistiker för att rätt kunna bedöma de olika politiska utspelen? Det verkar allt [...]