Vem tror på Christina Husmark-Pehrsson (M) ?

Tror knappt mina ögon eller öron när jag hör socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrssons plötsliga krokodiltårar vad gäller vårt lands nya och närmast fascistiska regelverk kring socialförsäkringar och sjukförsäkringar.

Den minnesgode vet att de här konsekvenserna varit kända – och ifrågasatta – sedan mycket lång tid tillbaka.

Vad som uppenbarligen krävs för att budskapet ska nå fram är att ett antal människor som inte är belastade av partitillhörighet ska uttala sig om avhumaniseringen i  Sverige.

Läs och begrunda den här artikeln hos DN Debatt.

Men det som står där är ju definitivt inte någon okänd kunskap.

Debatten kring de inhumana sjukförsäkringsregelerna har pågått under flera års tid.

Men de ansvariga i vår nuvarande regeringen har uppenbarligen inte lyckats greppa budskapet förrän nu.

Eller rättare sagt; i likhet med väldigt många partiers företrädare låtsas de som att problemen inte finns så länge det inte blir en massmedial storm.

Nåja, nu anlägger i alla fall Christina Husmark-Pehrsson plötsligt en empatisk ton som skorrar mer än falskt i mina öron.

Så här sa hon i Rapport om det faktum att svårt cancersjuka tvingas ställa sig till arbetsmarknadens förfogande för att Försäkringskassan beslutat att de – i likhet med en rad andra sjuka -  numera ska bestraffas med ekonomisk otrygghet möjligen misär – för att de är alltför sjuka för att orka arbeta.

”Jag förstår att det här har gjorts lite olika bedömning i landet. Är det så att FK som alltid prövar arbetsförmågan behöver ha ett förtydligande bakom sig så ska vi göra det. För min uppfattning är att svårt cancersjuka patienter och personer inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden om det är så att de är svårt sjuka. Det är inte rimligt. Jag känner djupt för den här gruppen av personer. ”

Är det någon som på fullaste allvar låter sig övertygas om att Husmark-Pehrsson verkligen känner djupt för svårt sjuka människor.

När jag grubblar över hennes svar - väl medveten om den samhällsdebatt och de namninsamlingar som startats – på grund av den borgerliga alliansens slakt av vårt sociala trygghetssystem så kan jag bara hitta ett par rimliga förklaringar:

Det finns politiker som är fullständigt fartblinda och som egentligen bara är kappvändare; det vill säga tar till reträtt först när deras människosyn blir alltför påtaglig på grund av en omfattande mediedebatt.

Det är alltför svårt att rekrytera skickliga människor till det politiska arbetet; vilket i sin tur gör att människor med relativt begränsade förståndsgåvor kan få alltför stort politiskt inflytande.

I det Rapportinslag jag tittar på ser jag ytterligare en politiker som uttalar sig med emfas.

Solveig Zander, riksdagsledamot, C.

Hon säger:

”Det är det som varit problemet att det varit olika tolkningar. Det är ju det som vi vill rätta till. Det är ju förskräckligt att människor har råkat ut för detta och det är ju det som vi nu vill ändra”.

Nu råkar det vara så att jag träffade Solveig Zander i januari i år; när hon var här i Luleå; i sin egenskap av Centerpartiets talesperson i socialförsäkringar, tillika ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott.

Jag minns med stor bestämdhet att jag redan i januari talade om det godtycke som numera råder när Försäkringskassan beslutar om vilka människor som är sjuka och inte.

Det har faktiskt gått nästan ett år sedan dess.

Kul att den borgerliga alliansens politiker börjar fatta bråkdelar av problemställningen.

Men fortfarande finns det stora grupper av människor som inte lyckats nå fram till mediescenerna; för att de inte orkar slå sig fram.

Dit hör med säkerhet alla de som enbart har psykiska diagnoser.

Men också andra svaga grupper.

Det vill säga just de människor vars intressen politiker och myndigheter borde tillgodose enligt regeln; det är de svagaste grupperna som behöver andras stöd. 

I vårt land är det tvärtom.

De svagaste är de tystaste; och blir därmed de som inte får någon hjälp överhuvudtaget; i synnerhet inte av politiker som är kappvändare.

Jag har placerat min blogg i Luleåbloggkartan.se!

Kommentarer (14) »

Lämna en kommentar

XHTML– Allowed tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>